Het gesprek. Deel IV. Andere doelgroep, ander gesprek

18 april 2013

Wat kan de bewoner zelf doen en hoe kan hij zijn sociale netwerk aanspreken? Dat zijn uitgangspunten voor het gesprek tussen de ambtenaar en de bewoner die aanspraak wil doen op een collectieve voorziening in het kader van persoonlijke verzorging en extramurale verzorging. Deze handreiking vertelt de ambtenaar hoe hij dit gesprek voorbereidt en hoe hij dit gesprek voert. Ook wordt verteld hoe hij de bewoner activeert stappen te ondernemen om persoonlijke verzorging of extramurale begeleiding op orde te krijgen. Competenties van de ambtenaar voor dit gesprek zijn op een rij gezet.

Door de overheveling van de AWBZ naar de Wmo verandert de indicatiestelling van extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging. De gemeenten gaan met bewoners in gesprek die aanspraak willen doen op voorzieningen. Dit wordt het 'keukentafelgesprek' genoemd. Met de overheveling verandert het wettelijk recht op voorzieningen en het aanspraak kunnen doen op voorzieningen. Bewoners worden aangesproken op mogelijkheden en het benutten van het sociale netwerk. Dit wordt de Kanteling genoemd. 

De handreiking is vooral bedoeld voor degenen die betrokken zijn bij het bieden van ondersteuning en voorzieningen uit de Wmo. Bestuurlijk of ambtelijk verantwoordelijken voor Wmo-beleid krijgen beter zicht op de vertaalslag die uitvoerenden moeten maken.

De handreiking is de vierde publicatie van de VNG over het Gesprek in de Kanteling-reeks.

Jaar
2013
Uitgever(s)
VNG
Type
Publicatie
Pagina's
88