Grenzen op het werk in de zorg

Nieuwe toolkit voor leidinggevenden en vertrouwenspersonen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen collega’s komt ook in de zorg voor. Movisie ontwikkelde voor leidinggevenden en vertrouwenspersonen in deze sector een speciale toolkit die hen helpt het gedrag te bespreken en te duiden.

De toolkit is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over grensoverschrijdend gedrag duiden en te beoordelen. Het is daarmee één onderdeel van integraal beleid over dit onderwerp. Saskia Daru, senior projectleider sociale veiligheid, huiselijk en seksueel geweld bij Movisie: ‘Dit is een heel praktische en simpele manier om te oefenen met voorbeeldsituaties. Juist ook als er op dat moment niet zo veel speelt. Je kan er dan op terug komen als het een keer mis gaat.’

Download direct de toolkit (pdf)

Waarom is duiden en beoordelen van belang?

Om grensoverschrijdend gedrag te duiden en te beoordelen, maakt Movisie in de toolkit gebruik van een referentiekader. Door gedrag te duiden aan de hand van criteria, kun je objectiever kijken naar grensoverschrijdend gedrag. Je komt los van eigen ervaringen, waarden en normen op grond waarvan je naar gedrag kijkt. Dit is belangrijk, want hoewel het persoonlijk is waar jouw grens ligt, wil je als organisatie het ook eens raken over wat er wel en niet kan.

Wat komt in de toolkit aan bod?

De toolkit bevat tips en adviezen over het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen collega's in de zorg. Ook vind je er een draaiboek in dat je voor een bespreking tijdens intervisie of teamoverleg kunt gebruiken. In zo’n bespreking kan je gebruik maken van de tekeningen, waarin situaties uit de praktijk zijn uitgewerkt. Je gaat dan samen aan de hand van het referentiekader in gesprek. Vinden beide personen het prettig? Is er sprake van druk of dwang? Zijn de personen gelijkwaardig aan elkaar?

De web app Grenzen op het werk voor het herkennen en bespreken van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is één van de instrumenten in de toolkit.