Handreikingen adviesraden

6 november 2020

Movisie en de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein brengen periodiek compacte publicaties uit voor adviesraden. Ze geven snel inzicht in een maatschappelijk thema en het cliëntperspectief op dat thema. Voorheen ging het om zogeheten ‘themakaarten’, sinds kort om handreikingen: deze geven wat uitvoeriger informatie over een bepaald onderwerp.

Ook de landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg Vilans werkt mee aan deze handreikingen. 

Hieronder tref je een overzicht van de handreikingen voor adviesraden. De handreikingen worden periodiek geactualiseerd en nieuwe actuele thema’s worden toegevoegd. Reacties of suggesties zijn van harte welkom: Karin Sok, k.sok@movisie.nl

Handreikingen (2020)

Themakaarten (2017/2018)

Dit zijn de oudere ‘themakaarten’. De informatie in deze handreikingen is soms wat gedateerd, maar nog steeds nuttig.