Inspiratiewijzer: dagactiviteiten voor mensen met dementie

13 januari 2022

De inspiratiewijzer 'Dagactiviteiten voor mensen met dementie', samengesteld door ZonMw, bevat aansprekende voorbeelden en praktische tools voor gemeenten en hun partners, die willen werken aan het versterken van hun aanbod van dagactiviteiten.

Er zijn vele verschillende manieren om ervoor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten mee kunnen doen in de samenleving. Daardoor blijven zij langer actief, gezond én in contact met anderen. Dat is dan ook een van de doelen van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. In deze inspiratiewijzer lees je hoe dit werkt en hoe je dit in jouw gemeente aan kunt pakken.

Naar de inspiratiewijzer

Deze inspiratiewijzer is tot stand gekomen vanuit de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 en het ZonMw-programma 'Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie'. Dit programma is opgezet in afstemming met Alzheimer Nederland, Movisie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Rose-Marie Dröes, en is gefinancierd door het ministerie van VWS.