Inspiratiewijzer Lokaal Samenspel

Steeds meer bewoners willen zelf zorg en ondersteuning organiseren in hun eigen wijk of dorp. Om dat goed en met plezier te kunnen doen is het belangrijk om goed samen te (kunnen) werken met gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning. En, hoe zeggen we dit netjes: er valt nog veel te winnen!

Om meer zicht te krijgen op de valkuilen en successen van deze samenwerking zijn Movisie, LSA en Vilans een aantal living labs ‘Lokaal samenspel’ gestart. Korte trajecten waarin alle partijen samenkomen om te praten over die samenwerking tussen burgerinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn (die ook taken willen overnemen van de huidige aanbieder), de gemeente en de zorgorganisatie. In deze inspiratiewijzer lees je over de praktijk van deze living labs, met daarbij tips over hoe de samenwerking productiever kan worden vormgegeven. Je vindt in de inspiratiewijzer ook een aantal praktische werkvormen om zelf mee aan de slag te gaan. We hopen dat je ervan leert en dat het inspireert!

Wil je meer weten over het ‘Right to Challenge’ in de Wmo en hoe je hier bij het organiseren van de lokale samenwerking gebruik van kunt maken? Lees dan ook het ‘Kompas Right to Challenge’.

De sociale basis: hype of herwaardering van de gemeenschap?

'Vrijwilligersorganisaties en –netwerken, sociaal werkorganisaties en actieve bewoners en bewonersinitiatieven kunnen in een sterk en nieuw lokaal samenspel een stevig fundament leggen onder een rechtvaardige en betrokken samenleving', aldus Thijs van Mierlo van LSA bewoners in zijn blog over het versterken van de sociale basis en hoe actieve bewoners hier tegenaan kijken.