Lessen uit lerende praktijken

Vier methoden van lerende praktijken onder de loep

Hoe kunnen we gezamenlijk leren en veranderen? En hoe kunnen we onze kennis bundelen en beter benutten om sociale vraagstukken op te lossen? Vanuit deze vragen nemen we vier verschillende lerende praktijken onder de loep.

Wat is een lerende praktijk?

In het sociaal domein wordt steeds vaker gewerkt in ‘lerende praktijken’, zoals communities of practice en actieonderzoek. Het begrip ‘lerende praktijk’ beschouwen we als een koepelterm voor allerlei lerende manieren van werken. Het is ‘een doordachte en welomschreven manier van leren om een sociaal vraagstuk op te lossen’. Movisie is zelf actief in het uitvoeren en begeleiden van lerende praktijken en heeft de afgelopen jaren steeds meer kennis opgebouwd over lerende praktijken als manier om te leren en werken in de praktijk van het sociaal domein. Zo is er een goed beschreven overzicht van de verschillende vormen en doelen van lerende praktijken en zijn er verschillende praktijkvoorbeelden beschikbaar, zoals de lerende praktijken rondom mantelzorgvraagstukken. We werken aan een body of knowledge waarmee we bij willen dragen aan het methodisch handelen en ‘doen wat werkt’ in lerende praktijken.

Download hier de publicatie (PDF)
 

Vier methodes

In dit document blikken we terug op vier verschillende methodes die in de afgelopen vijf jaar zijn ingezet in lerende praktijken: actieonderzoek, waarderend veranderen, leer- en verbetertrajecten en de transitiearena. In elk hoofdstuk vatten we de methode kort samen en gaan we dieper in op de ervaringen die met die methodes en werkwijzen opgedaan zijn binnen Movisie. Welke methode gebruik je wanneer? Wat werkt wel en niet bij het gebruik van die methode? Wat zijn tips als je ermee aan de slag wilt gaan?

Doen wat werkt

Door de opgedane ervaringen met deze methoden op een rij te zetten, willen we je inspireren en enthousiasmeren om hier zelf mee aan de slag te gaan. We bieden een start van waaruit je verder kunt lezen en leren over een methode en met de praktijkervaringen willen we laten zien dat er veel te leren valt van collega’s die er al eens mee hebben gewerkt. Om ervoor te zorgen dat we in de komende vijf (of vijftig) jaar, óók bij het uitvoeren van lerende praktijken, steeds meer doen wat werkt!