Natuur in bedrijf

Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties

Natuur- en landschaporganisaties boren door bezuinigingen steeds vaker andere bronnen aan om hun activiteiten te kunnen blijven financieren. Bedrijven daarentegen raken steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Dat biedt kansen voor vernieuwing en alternatieve samenwerkingsverbanden tussen natuur- en landschapsorganisaties en bedrijven. De vraag is nu: Hoe komt een succesvolle samenwerking tot stand?

Deze webpublicatie helpt natuur- en landschapsorganisaties hun wensen richting bedrijven helder te formuleren. Breng de sterke kanten van je organisatie in kaart om zo een gelijkwaardig partnerschap te vormen met één of meerdere bedrijven. Aan de hand van praktische tips, praktijkvoorbeelden en verdiepingsmateriaal kun je aan de slag. Deze webpublicatie is bedoeld voor medewerkers, op zowel leidinggevend als op uitvoerend niveau en vrijwilligers van natuur- en landschapsorganisaties.

Download de volledige publicatie