Beursvloer levert maatschappij en bedrijven duurzame verbindingen op

16 maart 2017

Op de maatschappelijke Beursvloer worden geen aandelen verhandeld maar vrijwilligerswerk – in de breedste zin van het woord. Deze vorm van matchen op lokaal niveau bestaat al bijna 20 jaar en bewijst nog steeds én steeds meer zijn waarde. De Beursvloer sluit naadloos aan bij de huidige trends van kleinschaligheid en menselijke maat.

‘Als ik twee mensen zie die met een grote smile vertellen dat ze een topmatch hebben gemaakt, ben ik blij.’ Districtsmanager Rob Endema is vanuit ABN AMRO in IJmond al zeven jaar algemeen coördinator van de Beursvloer IJmond Noord. Op deze Beursvloer gaat het niet om aandelenhandel maar om ‘handel’ in vrijwilligerswerk: vraag en aanbod van maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, fondsen en scholen worden gematcht. Zo ontstaan er matches, nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden tussen al die spelers en krijgt maatschappelijk betrokken ondernemen een duurzame plek in de lokale samenleving.

Gesloten beurs

Beursvloeren worden door heel Nederland georganiseerd. De vragen variëren van een vloer van een voetbalkantine die opgeknapt moet worden tot coaching gesprekken van vrijwilligers tot het verzorgen van een Kerstmaaltijd voor vrijwilligers van een ontmoetingscentrum. Alles gaat met gesloten beurzen. Het aantal matches dat gemaakt wordt verschilt per Beursvloer. Het aantal matches alleen is niet maatgevend voor het succes. ‘Het gaat veel meer om de kwaliteit van de matches dan om de kwantiteit’, zegt Endema. ‘Een goede tegenprestatie is erg belangrijk. Het aanbod om een vraag op te lossen moet natuurlijk goed zijn, maar ook wat een maatschappelijke organisatie ervoor terugdoet. Bijvoorbeeld dat de plaatselijke voetbalvereniging de kantine ter beschikking stelt voor een bedrijfsfeest omdat de vloer zo mooi opgeknapt is. Een appeltaart mag overigens ook hoor. Het gaat er vooral om hoe je een tegenprestatie brengt.’

We investeren door verbindingen te zoeken. Op een Beursvloer kan dat op een heel laagdrempelige manier.

Teamspirit

ABN AMRO Foundation, één van de founding fathers van het concept, stimuleert dat haar medewerkers meedoen aan een Beursvloer. Dat kan door er een (mee) te organiseren of door matches te maken als ABN AMRO-medewerker. Caro Kroonen, bij ABN AMRO Foundation verantwoordelijk voor de Beursvloer: ‘ABN AMRO vindt het belangrijk om mensen die vooruit willen te ondersteunen. Onder de noemer ‘Partner van de Toekomst’ richten we ons op mensen die iets willen bereiken, met name op het gebied van sport, educatie, kunst & cultuur en ondernemerschap. We investeren door verbindingen te zoeken. Op een Beursvloer kan dat op een heel laagdrempelige manier. Daarom maken wij het mogelijk dat medewerkers zich als vrijwilliger kunnen inzetten voor lokale maatschappelijke projecten. Voor de teamspirit is het ook goed, want een match voeren onze mensen vaak uit in een team. Het is daarnaast verrassend om iemand in een andere rol te zien.’ De inzet van medewerkers kan eenmalig zijn, of voor langere tijd. Ook het soort maatschappelijke activiteiten varieert: een educatief programma in een museum met een groep kinderen uit een achterstandswijk. Of een sportdag waarbij kinderen met een lichamelijke beperking hun grenzen verleggen. Het coachen van ondernemers kan natuurlijk ook.

BN’ers

Endema is als algemeen coördinator verantwoordelijk voor de organisatie van een plaatselijke Beursvloer. ‘De ruimte die ik hiervoor krijg vanuit ABN AMRO, heb ik nodig om het goed te kunnen aanpakken. Je doet dit er niet even snel bij. Die vragers komen wel, dat is geen probleem. Je moet bedrijven, de aanbodkant dus, ervoor interesseren. Veel netwerken, aan pr doen, veel media-aandacht proberen te krijgen. Mensen persoonlijk uitnodigen. Je moet zorgen dat je iets extra’s doet, waardoor meer mensen komen. Zo hebben wij een aantal BN’ers bereid gevonden mee te doen. Bijvoorbeeld Rafael van der Vaart, die uit deze buurt komt. Een voetbalshirt van zijn club met zijn handtekening was de beloning voor de ondernemer die de meeste matches maakte. Het was leuk om te zien dat dat werkte!’

Bekijk hieronder een sfeerreportage van de Beursvloer IJmond Noord in 2016.

Ook gemeenten zijn blij dat wij matches maken met ondernemers.

Opbrengst

Een Beursvloer levert veel op voor alle partijen. Niet alleen verenigingen en stichtingen hebben baat bij een Beursvloer. Endema: ‘Ook gemeenten zijn blij dat wij matches maken met ondernemers. Tegenwoordig heeft de overheid minder te besteden, dan is het fijn dat het op deze manier aangepakt kan worden. Je ziet ook dat het netwerk groeit van iedereen die meedoet, het vertrouwen in elkaar neemt toe, een beter imago van lokale ondernemers en van verenigingen en stichtingen.’ ABN AMRO Foundation meet na iedere Beursvloer waar ABN AMRO een bijdrage aan levert, de maatschappelijke impact en tevredenheid van de medewerkers. Kroonen: ‘De reacties op dat evaluatieformulier zijn zeer positief. Medewerkers vinden het fijn dat ze iets kunnen betekenen voor anderen en dat ze hun kennis op een heel andere manier kunnen inzetten.

Waarde

De kracht en waarde van de Beursvloer zit vooral in het persoonlijk contact, zegt Mirjam Andries, bij Movisie aanspreekpunt voor de Beursvloer. ‘Op een Beursvloer ontmoet je elkaar fysiek, je ziet elkaar, spreekt met elkaar. Dat heeft meer impact dan online matching van vraag en aanbod. Ook het lokale aspect telt daarin mee. Mensen ontmoeten elkaar op een Beursvloer voor het eerst, vanaf dat moment weten ze elkaar te vinden. Het is mooi dat een Beursvloer het begin kan zijn van een duurzame samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeente en vrijwilligers. Vandaar dat Movisie, samen met ABN AMRO, lokale beursvloeren graag ondersteunt met een toolkit om een beursvloer te organiseren. Ook kunnen geïnteresseerden op www.beursvloer.com terecht voor inspiratie en meer informatie.’

Het is mooi dat een Beursvloer het begin kan zijn van een duurzame samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeente en vrijwilligers

Het aantal matches en de waarde in geld wordt tijdens de meeste beursvloeren ook gemeten. Vorig jaar werd voor het eerst de waarde van matches ook landelijk gemeten tijdens NLmatcht: tussen 10 oktober en 24 november maakten meer dan 80 intermediairs in maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) tijdens lokale en regionale matchevenementen (waaronder veel beursvloeren) 4144 matches. Met een gemiddelde waarde van €1000 per match leverde dat een waarde op van meer dan €4,1 miljoen. Andries: ‘Met een knipoog kan de maatschappelijke Beursvloer de beursvloer met het grootste rendement worden genoemd!’

Wil je zelf een Beursvloer organiseren? Op de site www.beursvloer.com vind je een toolkit hoe je dat kunt aanpakken. Ook is er meer informatie te vinden over de Beursvloer en een agenda waar in Nederland beursvloeren worden georganiseerd. Of neem voor meer informatie contact op met Mirjam Andries van Movisie via info@beursvloer.com. Ben je op zoek naar inspiratie. Kjik dan eens bij de Talentenbeurs Stadsdeel West.