Omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit

Een beschrijving van het onderwijsaanbod van scholen

29 september 2016

In het voorliggende rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het onderwijsaanbod rond seksuele diversiteit. Het rapport is gebaseerd op onderzoek van de inspectie op scholen, en vragenlijstonderzoek onder leraren en schoolleiders.

De inspectie constateert dat scholen in het algemeen gesproken invulling geven aan het kerndoel. Maar ook constateert de inspectie dat zich daarbij grote verschillen voordoen, zoals in de frequentie waarin het onderwerp aan de orde komt. Een belangrijke conclusie is tevens dat het onderwijs vaak incidenteel van karakter is, weinig doelgericht, leraarafhankelijk en niet verankerd in het curriculum.

Klik hier om het rapport te downloaden (pdf)

Auteur
Inspectie van het Onderwijs
Jaar
2016
Uitgever(s)
Inspectie van het Onderwijs
Type
Rapport
Pagina's
113