Prikkels en organisatievormen voor sociale (wijk)teams

In 5 stappen naar een optimale organisatievorm

9 juni 2015

Met welke organisatievorm kan een wijkteam optimaal presteren? De VNG heeft een stappenplan opgesteld dat werkt met prikkels en een dosis economische logica.

In deze logica staat de werking van prikkels centraal. Prikkels kunnen immers het gedrag van mensen en organisaties beïnvloeden. Door in een samenwerkingsrelatie slimme prikkels in te bouwen, is het gedrag van de partners in die relatie zodanig te sturen, dat ze gaan handelen in elkaars belang.

Samenwerkingsvorm kiezen

Door het in beeld brengen van belangen, taken, risico’s en prikkels, ontstaat automatisch een beeld van de optimale samenwerkingsvorm. Om die samenwerkingsvorm verder in te vullen, bekijkt u vervolgens naar de mandaten, taken en afspraken die er moeten komen. De organisatievorm is het resultaat van de analyse, en is niet het vertrekpunt.

Het keuzeproces bevat vijf stappen:

1. In kaart brengen van belangen van gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, bewoners en wijkteams
2. In kaart brengen van taken en risico’s van deze partijen
3. Identificeren van tegengestelde belangen of ongewenst gedrag
4. Benoemen van prikkels om te zorgen dat partijen gaan handelen in elkaars belang
5. Vinden van een geschikte organisatievorm.

Jaar
2015
Uitgever(s)
VNG
Type
Handreiking
Pagina's
9