Regenboog onder de loep

Een verkenning van interventies voor LHBT-emancipatie

Al 25 jaar voert de Nederlandse overheid actief beleid ten aanzien van de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender burgers (LHBT’s). In die jaren zijn er verschillende interventies ontwikkeld gericht op de emancipatie van deze groep. Maar welke zijn dit en door wie zijn deze ontwikkeld?

Wat is er bekend over de doelen, aanpak en evaluatie? Movisie heeft in het kader van het VWS-programma ‘Beter in Meedoen’ deze en andere vragen onderzocht. De online beschikbare LHBT-interventies die gebruikt worden in Nederland zijn overzichtelijk op een rij gezet. In ‘Regenboog onder de loep’ doet MOVISIE verslag van deze verkenning.