De rotonde van Hamed

Maatwerk voor mensen met meerdere problemen

21 december 2012

Neerslag van een onderzoek in dertien steden naar de wijze waarop de hulp-, zorg- en dienstverlening aan mensen met meerdere ernstige problemen is georganiseerd: het 'Aanval op de Uitval'-traject.

De auteurs ontkrachten het vermoeden dat regels in de weg zouden zitten bij een adequate hulp- en dienstverlening.

Auteur
Kruiter, A.J. en Jong, J. de en Niel, J. van en Hijzen, C.
Jaar
2008
Uitgever(s)
Universiteit Leiden, Centre for Government Studies
Type
Publicatie
Pagina's
114