Samensturing in de maatschappelijke opvang

De tegenstelling voorbij

21 december 2012

Er is steeds meer aandacht voor vraagsturing, participatie, zelfbeheer en herstel. Dit boek is een inleiding in samensturing in de maatschappelijke opvang.

Het beschrijft hoe cliënten in dialoog met professionals, managers en onderzoekers komen tot effectieve en duurzame oplossingen voor individuele problemen én maatschappelijke vraagstukken. Het beschrijft de verbinding tussen instrumenten en methodieken enerzijds en de organisatorische voorwaarden en vaardigheden van betrokkenen anderzijds. De insteek is gericht op praktijkontwikkeling. Naast een inleiding in de samensturing is dit boek ook een aanzet tot een gezamenlijk ontwikkelprogramma voor verder leren en samenwerken.

Deze publicatie is geschreven door de Wmo-Werkplaats Amsterdam die onderzoek doet naar het versterken van burgers in een kwetsbare positie, aansluitend op de Wmo. Door het boek heen zijn verschillende bijdragen opgenomen van bewoners, managers, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en professionals uit Groningen, New York, Roemenië, Utrecht, Nijmegen en Amsterdam.

Het boek richt zich op iedereen die te maken heeft met de maatschappelijke opvang.

Download het boek hieronder.