Handreiking: Sturen op LHBTI-vriendelijk subsidiebeleid

Handreiking voor Roze 50+-ambassadeurs

20 april 2020

Als vertegenwoordiger van een LHBTI-organisatie zoals Roze 50+ of het COC zet je je in voor een prettige en sociaal veilige omgeving voor oudere LHBTI’s in je gemeente. Je wilt bereiken dat organisaties en instellingen inclusiever gaan werken, zodat ook oudere LHBTI’s zich er welkom voelen en zichzelf kunnen zijn.

Een interessante mogelijkheid is om de gemeente te bewegen om haar subsidiebeleid aan te scherpen. Inclusief, LHBTI-vriendelijk werken wordt dan een voorwaarde voor maatschappelijke organisaties om subsidie te ontvangen of opdrachten te krijgen. Een aantal gemeenten doet dit al. Maar hoe krijg je als Roze 50+-ambassadeur jouw gemeente zo ver? Daarover gaat deze handreiking.