Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2017

Het komt niet vanzelf goed als alle arme kinderen op een sportclub gaan

11 oktober 2017

In het herfstnummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken staat een uitvoerig dossier over de aanpak van schulden.

Gaat het beter sinds drie jaar geleden het TSV-jaarboek ‘Verlossing van schuld en boete’ verscheen? Wat is de stand van zaken? Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het CAK, de Belastingdienst, UWV en DUO zijn hun wijze van incasseren ingrijpend aan het veranderen. Zij zijn met elkaar in gesprek over een andere, meer gezamenlijke aanpak. In het nieuwe nummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken komen de bestuurders van het CJIB, de SVB en het CAK hierover uitgebreid aan het woord.

Verder in dit nummer:

  • André Moerman, voorzitter van de signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden bepleit de handel in schulden te verbieden.
  • Armoedeskundige Cok Vrooman (SCP): ‘Laptops zijn effectiever tegen armoede dan gratis vioolles’
  • Marco Florijn wil wetgeving van Den Haag, zodat schuldhulpverleners hun werk beter kunnen doen.

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Dit nummer is niet meer te bestellen.