Toolbox ‘Samen beslissen’

Met ‘Samen beslissen’ kunnen professionals in zorg en welzijn mensen met dementie helpen keuzes te maken en beslissingen te nemen die het beste bij hen passen. Hoe ga je dit gesprek aan? De toolbox bevat tips en materialen voor het proces van samen beslissen.

Download de toolbox

Samen beslissen

Tijdens dit proces delen professionals, mensen met dementie en hun naasten stelselmatig kennis, waarden en voorkeuren. Samen verkennen zij wat ze betekenen voor de cliënt in deze situatie. En samen beslissen zij wat op dat moment de beste keuzes zijn voor zorg en ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat mensen met dementie en hun naasten zich beter gehoord voelen.

'Samen beslissen levert ook bij dementie veel op'

Als professionals en naasten spreken over de zorg voor iemand met dementie, gaat dat gesprek vaak over het hoofd van de persoon met dementie heen. ‘Terwijl het juist gaat om de verbinding met de waarden en de voorkeuren van de cliënt’, zegt Annelies Kooiman van Movisie. Lees hier het interview op Zorg+Welzijn met Kooiman over de toolbox.

Inhoud

De toolbox bevat materialen die helpen bij het samen beslissen met mensen met dementie en hun naasten:

  • gespreksmodellen die je helpen het gesprek te voeren;
  • tips en materialen om te communiceren met mensen met dementie en hun naasten;
  • hulpmiddelen voor de professionele samenwerking bij samen beslissen;
  • kennisclips: video’s met toelichting op samen beslissen en inspiratieflitsen om zelf er verder mee aan de slag te gaan.

Download de volledige publicatie