Transformatieagenda Kunst en cultuur met zorg en welzijn

In oktober 2016 hebben 120 personen in een aantal sessies gewerkt aan een transformatieagenda die we met partners uit kunst en cultuur, de zorg- en welzijnssector, onderzoek en onderwijs, overheden, intermediairs en financiële instellingen, willen inzetten  om concrete acties te ondernemen in het maken van een landelijke beweging op de inzet van kunst- en cultuur in de aanpak van maatschappelijke vragen. Op basis van de opbrengsten van die dag is deze transformatieagenda vormgegeven.

Met deze transformatieagenda willen Movisie en partners iedereen die actief bezig is met het verbinden van kunst en cultuur met zorg en welzijn een steuntje in de rug geven en anderen uitnodigen om ook actief te worden. Of je nu werkt vanuit de praktijk, onderzoek, beleid of financiering: ga aan de slag met de tips en handvaten die deze agenda biedt. Of benut deze transformatieagenda waar jij denkt dat deze kan bijdragen. Voor kunst en cultuur, als de zorg en welbevinden van de toekomst.