Kunst in zorg en welzijn

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. En het draagt bij aan individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie van kwetsbaren, welbevinden en gezondheid. Waarden en effecten die hard nodig zijn in tijden van sociale transformatie.

Artikelen en publicaties

Aanpakken uit de praktijk