TSV: Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Kroniek van een verandering

De eerste balans van de decentralisaties. In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Met ingrijpende veranderingen voor jongeren in de jeugdzorg, ouderen met zorg, werknemers van sociale werkplaatsen, mensen met een uitkering of degenen die een traplift of huishoudelijke zorg nodig hadden. Gemeenten moesten het daarbij ook nog eens met 20% minder budget doen.

Hoe krijgt die verbouwing vorm? Dat brengen wetenschappers en journalisten in dit boek in beeld. Door professionals en burgers te volgen en te bevragen. Voor het eerst wordt daarmee een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie blijken nog verre van vanzelfsprekend, maar zeker niet onmogelijk.

ISBN:9789461644251

Dit jaarboek is niet meer te bestellen.