Verbinden werk & inkomen en zorg & welzijn

Tien uitdagende vraagstukken uit de praktijk van integraal werken

Integraal werken beperkt zich vaak nog tot het domein van zorg en welzijn. Terwijl er een breder gedeeld inzicht is dat problemen van mensen niet los van elkaar moeten worden gezien. Dus óók problemen op het gebied van werk en inkomen moeten worden meegenomen in het geheel van de ondersteuning.

Maar hoe doe je dat als gemeente? Hoe geef je samen met maatschappelijke organisaties vorm aan een integrale benadering van de burger, waarbij ondersteuning vanuit werk & inkomen en zorg & welzijn één samenhangend geheel vormt? Wat is er binnen de gemeente nodig om dit in de praktijk te realiseren? Deze vragen stonden centraal in het ontwikkeltraject Integraal werken in de wijk, waaraan partijen uit vijf gemeenten deelnamen.

Achtergrondartikel: ‘Soms is de gemeente een veelkoppig monster’
In ons relatieblad MOVISIES van februari 2018 publiceerden wij een interview met Serge Delfos en Isabelle Buvelot van de ABG-gemeenten over hun ervaringen met het ontwikkeltraject. Delfos is kwartiermaker sociaal team vanuit de gemeente Apeldoorn, een van de vijf deelnemende gemeenten.
Lees het artikel

Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van deze vijf gemeenten. Je leest hoe zij aan de slag gingen met het verbinden van werk & inkomen met zorg & welzijn om hun inwoners beter te kunnen ondersteunen. Wat hun belangrijkste vragen daarbij waren en welke antwoorden zijn gevonden.

Praatplaat

Het ontwikkeltraject bood ook een aantal inzichten die voor alle gemeenten gelden. Dit leverde tien uitdagende vragen op voor de praktijk van integraal werken. In de publicatie is een praatplaat opgenomen met deze vragen. Een handvat om met elkaar in gesprek te gaan.