De verhuizing van de verzorgingsstaat

Hoe de overheid nabij komt

Hoe pakken de beloften van de decentralisaties uit in de praktijk? Lukt het professionals om mensen zelfredzamer te laten worden? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek deden daar de afgelopen vier jaar uitvoerig onderzoek naar.

Ze doen in dit boek onverbloemd verslag. Ze analyseerden beleid, observeerden 127 ‘keukentafelgesprekken’ en interviewden tientallen professionals en cliënten in zes gemeenten. De verhuizing van de verzorgingsstaat verschijnt als jaarboek bij het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Bestel het boek