Werk en inkomen in integrale aanpakken

Een verkenning van theorie en praktijk

Integraal werken betekent dat de burger centraal staat. In een integrale benadering wordt er met één ondersteuningsplan voor één gezin gewerkt, bij voorkeur met één contactpersoon die samen met de ‘klant’ de ondersteuning coördineert en regisseert. In deze verkenning bekijken we hoe werk en inkomen in integrale aanpakken vorm krijgt. Dat doen we zowel vanuit de theorie als de praktijk.

In deze verkenning hebben we geconstateerd dat beleidsmatig het belang van een integrale aanpak hoog in het vaandel staat. De vertaling hiervan in de praktijk is echter weerbarstig. Een belangrijke basisvoorwaarde waaraan op alle niveaus (professional, organisatie, beleid) voldaan moet worden is: het zien van de meerwaarde van integraal werken en de intentie om hier aan te gaan werken.

Download de volledige publicatie