Grip op beschikbare en benodigde kennis binnen wijkteams

Vernieuwing Kennisbouwstenen

Welke kennis heeft een wijkteam nodig om uiteenlopende vragen van inwoners te kunnen beantwoorden? En is deze kennis aanwezig? Met de kennisbouwstenen hebben professionals die integraal werken beschikbare kennis over zeven belangrijke domeinen binnen handbereik.

Wil je  bijvoorbeeld vanuit je rol als coördinator te weten komen welke kennis aanwezig en/of gewenst is binnen jouw wijkteam? Gebruik de handreiking ‘Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams’ en verzamel in twee bijeenkomsten alle elementen voor het maken van een scholings- of ontwikkelplan. Zo heb je samen grip op kennis!

Als wijkteam wil je zorgen dat inwoners zich begrepen en geholpen voelen. Dat betekent dat je hen wilt kunnen helpen met vragen over uiteenlopende onderwerpen. Met de kennisbouwstenen heb je in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet.

Ook kun je de kennisbouwstenen gebruiken om beschikbare kennisbronnen snel te raadplegen. Er worden zeven kennisdomeinen onderscheiden: lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, inkomen, participatie, opvoeden en opgroeien, veiligheid en psychische gezondheid.

In 2021 is deze publicatie vervangen door een digitale versie van de Kennisbouwstenen. 

kennisbouwstenen.nl

In dialoog over elementen voor een scholings- of ontwikkelplan

Als het wijkteam uit de startfase is, ontstaat vaak behoefte om te bepalen welke kennis aanwezig of gewenst is. De handreiking ‘Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams’ bevat handvatten om dit inzichtelijk te maken binnen jouw wijkteam. Met als doel overzicht te krijgen van de algemene en specifieke kennis die het team nodig heeft om inwoners zo goed mogelijk te helpen. En te komen tot een scholings- of ontwikkelplan om kennis te waarborgen.

Bekijk en download de handreiking

De handreiking beschrijft hoe je in twee bijeenkomsten elementen verzamelt voor dit plan, wat je daarvoor nodig hebt en wat jouw rol daarbij als coördinator is. Voor beide bijeenkomsten vind je een praktisch draaiboek met een gedetailleerd overzicht van de aanpak en werkvormen, voor een inspirerend en goed verloop van de bijeenkomsten.

In twee bijeenkomsten:

  • Wordt helder vanuit welke drijfveren jouw wijkteam werkt.
  • Leer je de kennisbouwstenen kennen.
  • Maak je benodigde (gewenste) kennis inzichtelijk binnen jouw wijkteam.
  • Vergelijk je aanwezige met benodigde kennis en ontdek je ontwikkelpunten voor jouw team.
  • Inventariseer je gezamenlijk, breed gedragen elementen voor het maken van een scholings- of ontwikkelplan.

Voor wie?

De handreiking richt zich op mensen die binnen het wijkteam verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van kennis binnen het team. Deze rol wordt in wijkteams door verschillende typen functionarissen vervuld. Variërend van coördinatoren, teamleiders en managers tot aandachtsfunctionarissen en staf- of beleidsmedewerkers.

Vragen?

We roepen professionals en beleidsmakers op om vragen en knelpunten rond integraal werken (of bijvoorbeeld de kennisbouwstenen) te delen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor anderen. Ook beoordelen we samen met de praktijk op welke wijze die kennis het best toepasbaar is.

Integraal Werken in de Wijk

De kennisbouwstenen en handreiking zijn producten ontwikkeld binnen het programma Integraal Werken in de Wijk. In dit programma bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut en Vilans hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: professionals en beleidsmakers inzicht geven in wat werkt.