Burgerkracht in de wijk

Sociale wijkteams en de lokalisering van de verzorgingsstaat

publicatie - oktober 2013

De verzorgingsstaat schudt op zijn grondvesten, de participatiesamenleving is op komst. Gemeenten staan voor de opgave om drie gigantische decentralisaties werkbaar te maken: maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en werk. Sociale wijkteams zijn daarvoor anno 2013 een populair instrument. Maar zijn ze wel het wondermiddel waar iedereen naar snakt? Een perspectief in de discussie. Sociale wijkteams zijn een ‘lokalisering van de verzorgingsstaat’. Ze kunnen een succes worden mits professionals en instituties zich laten leiden door de kracht van burgers en hun sociale netwerken.

Auteur:Boer, N. de; Lans, J. van der
Uitgever:Platform31
Jaar van uitgave:2013
ISBN:978-94-91711-05-3
Aantal pagina's:120

Bron