Dubbel kwetsbaar

Transgenders en seksueel grensoverschrijdend gedrag

publicatie - november 2014

Uit onderzoek komt naar voren dat veel mensen met transgendergevoelens slachtoffer worden van seksueel geweld en grensoverschrijding. Diepte-interviews met achttien transgenders die ervaring hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag bieden inzicht in het soort geweld dat ze meemaakten, in risicofactoren, gevolgen en ervaringen met hulpverlening. Belangrijkste risicofactor is dat gendernonconform gedrag bij de sociale omgeving een negatieve reactie oproept. Dit bevordert het sociaal isolement van transgenders, ondermijnt hun zelfvertrouwen en weerbaarheid en maakt hen kwetsbaar voor agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Auteur:T. Doorduin; M. Cense
Uitgever:Rutgers WPF
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:65

Bron