Gezocht&Aangeboden: actieve burgers (m/v)

Samen werkt het

publicatie - mei 2014
Afbeelding bij Gezocht&Aangeboden: actieve burgers (m/v)

Aangeboden: actieve burgers m/v

Vrijwilligersorganisaties zijn deskundig in het aantrekken en binden van (kwetsbare) burgers. En ze hebben expertise op het werken met vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties zijn niet altijd in beeld als partij om actief burgerschap te stimuleren, terwijl ze al wel passend aanbod hebben én de ingangen naar al of niet georganiseerde vrijwilligers.

Gezocht: actieve burgers m/v

Steeds meer burgers de behoefte om zelf dingen te doen, blijkt onder meer uit de rijke bloei van burgerinitiatieven en do-it-yourself bewegingen. Het aanvankelijke enthousiasme over deze initiatieven, leidt inmiddels ook tot discussie. Gemeenten worstelen met de vraag hoe duurzaam deze initiatieven zijn, hoe ze ondersteund moeten worden en hoe dit past in het gemeentelijke beleid.

Samen werkt het

Deze duo-publicatie spoort gemeenten en vrijwilligersorganisaties aan om elkaar op te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan. Want samen elkaars expertise ontdekken en benutten, dat is bouwen aan een krachtige civil society.

Auteur:Boss E.; Hanzon C.; Hetem R.; Merkus M.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:60+44
Downloads
Samen-werkt-het-voor-gemeenten
Samen-werkt-het-voor-vrijwilligers