Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk

publicatie - november 2017
Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk

Met de kennisbouwstenen heb je in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet. Ook bieden de kennisbouwstenen ondersteuning bij plannen voor scholing of deskundigheidsbevordering en bevatten ze verwijzingen naar relevante bronnen en hulpmiddelen.

Auteur:Burg, M. van den, Ooms, H. (NJi), Kooiman, A. (Movisie) & Beckers, M. (NCJ).
Uitgever:Integraal Werken in de Wijk, Movisie
Jaar van uitgave:2017
Downloads
Kennisbouwstenen