Niemand tussen wal en schip

Referentiekader maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties

publicatie - juni 2015

Zorg over zorg aan burgers in multiprobleemsituaties

Vanuit de idee dat mensen met meervoudige, complexe problemen die het amper lukt zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven geen goede zorg ontvangen, is dit referentiekader gemaakt. Deze zorg is urgent door de transities en transformaties in het sociale domein, waarbij nog meespelen de extramuralisering van de zorg en de aangepaste financiering van de langdurige zorg. Een tweede zorgpunt is of het gebiedsgerichte wijkteams lukt om mensen met meervoudige, complexe problemen dichtbij huis van passende basiszorg te voorzien.
 

Organiseren van maatschappelijke ondersteuning

In deze uitgave staat:

  • wat een passende inrichting is van de zorg voor mensen in multiprobleemsituaties op lokaal & regionaal niveau
  • hoe de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is tussen de generalistische begeleiding in de wijk en het wijkoverstijgend maatwerkaanbod 
  • welke mogelijk onbedoelde gevolgen die inrichting kan geven
Auteur:Judith Wolf, Mariëlle Beijersbergen
Uitgever:Academische werkplaats OGGZ
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:72

Bron