TSV: Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Kroniek van een verandering

publicatie - april 2016
TSV: Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

De eerste balans van de decentralisaties. In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Met ingrijpende veranderingen voor jongeren in de jeugdzorg, ouderen met zorg, werknemers van sociale werkplaatsen, mensen met een uitkering of degenen die een traplift of huishoudelijke zorg nodig hadden. Gemeenten moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen. Hoe krijgt die verbouwing vorm? Dat brengen wetenschappers en journalisten in dit boek in beeld. Door professionals en burgers te volgen en te bevragen. Voor het eerst wordt daarmee een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie blijken nog verre van vanzelfsprekend, maar zeker niet onmogelijk.  

Participatiedebat: waar wringt de participatiemaatschappij?

Voor sommige groepen mensen pakt de participatiemaatschappij zeer nadelig uit. Gezinnen met zorgintensieve kinderen bijvoorbeeld dreigen kopje onder te gaan. In het Participatiedebat dat Movisie samen met het Platform voor Sociale Vraagstukken, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Lotje&co op 10 oktober organiseert staan de verhalen van deze groepen centraal. Wat kunnen beleidsmakers, sociaal werkers en adviseurs van hen leren? Meld u aan voor deze gratis bijeenkomst en praat mee!

 

Auteur:Kruiter, A.J.; Bredewold, F.; Ham, M. (red.);
Uitgever:Van Gennep / Sociale Vraagstukken (i.s.m. Movisie)
Jaar van uitgave:2016
ISBN:9789461644251
Aantal pagina's:192
Prijs:€19,90