Trainingen

Wilt u zich verdiepen in nieuwe thema’s, nieuwe vaardigheden opdoen of ervaringen uitwisselen met collega's uit andere organisaties? Movisie heeft een open trainingsaanbod waarvoor u zich individueel kunt inschrijven. Liever met de hele organisatie of het team werken aan vernieuwing? Movisie verzorgt trainingen op maat, passend bij uw specifieke vraag en toegespitst op uw situatie. Bekijk ook ons online trainingsaanbod.

Bekijk hieronder ons trainingsaanbod, gerangschikt op thema:

Effectiviteit

Huiselijk geweld

Informele zorg

LHBTI-emancipatie

Maatschappelijke zorg

Participatie en activering

Professionalisering

Seksueel geweld

Sociale wijkteams

Vrijwillige inzet

Zelfregie

Zorg en ondersteuning