De agenda van het sociaal werk

Let op, deze bijeenkomst is vol. Bij aanmelden kom je op de wachtlijst| Op donderdagmiddag 14 november vindt in de Jacobikerk te Utrecht ‘De agenda van het sociaal werk’ plaats. Een agenderende bijeenkomst van Movisie, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Marie Kamphuis Stichting, Platform voor Sociale Vraagstukken en Platform voor Buurtontwikkeling Buurtwijs. Dagvoorzitter is Evert van Rest (Movisie). Inmiddels hebben al enkele honderden mensen zich voor deze bijeenkomst aangemeld.

Deze bijeenkomst is vol! Als je je nu nog aanmeldt, kom je op de wachtlijst.

Vijf jaar geleden beloofden de decentralisaties gouden bergen: generalistische professionals die sociale problemen integraal zouden aanpakken. Professionals zouden dichtbij cliënten komen en maatwerk kunnen verrichten. Burgers zouden zich met elkaar verbonden voelen en veel beter elkaar kunnen helpen. Maar, hoewel lectoren en andere denkers onophoudelijk betogen dat sociale professionals sociale problemen collectief moeten aanpakken, staat een individuele, specialistische inzet ongebroken in hoog aanzien.

In de meeste wijkteams wordt de collectieve werker overvleugeld door individuele hulpverleners. Tegenover 30.000 jeugdzorgprofessionals staan 3.000 jongerenwerkers. Ondertussen bieden alle hbo’s een opleiding social work aan, maar studenten kiezen in de regel liever voor een opleiding waar ze een individuele en ‘specialistische’ aanpak leren, in plaats van een collectieve. Al willen we dan misschien de opbouwwerker terug, weinig jonge mensen kiezen daarvoor.

Programma

 • 13.00: Inloop met koffie en thee en mogelijkheid tot bezoek aan stands
 • Start met dagvoorzitter Evert van Rest, adviseur Movisie
 • Welkomstwoord door Jan Willem Bruins, directeur BPSW, namens alle partners
 • Overdracht van het Marie Kamphuis-archief door de Marie Kamphuis Stichting aan BPSW
 • Marie Kamphuis Lezing 2019 door Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • Debat onder leiding van Evert van Rest met
  • Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid
  • Mariël van Pelt, hoofddocent Master Social Work Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en senior adviseur Movisie
  • Eelke Nutma,  directeur Welzijn, Het Bolwerk, Dokkum
  • Norbert Wijnhofen, medewerker Sterker sociaal werk Nijmegen en Sociaal werker van het jaar
 • Pauze met koffie en thee en mogelijkheid tot bezoek aan stands
 • Uitreiking van Van Dantzig Penning 2019 en presentatie van themanummer Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
 • Marie Kamphuis Lezing 2019 door Rudi Roose, hoogleraar Universiteit van Gent
 • Afsluitend gesprek
 • 17.00: Borrel en mogelijkheid tot bezoek aan stands

Zit de sociaal professional in een identiteitscrisis?

En zo ja, wat kunnen we daar aan doen? Welke rol kan het onderwijs spelen? Op donderdag 14 november ontwarren we de kluwen die de sociaal werker gevangen houdt. Twee vooraanstaande denkers uit Vlaanderen en Nederland houden ons met hun Marie Kamphuis-lezingen een spiegel voor: Margo Trappenburg en Rudi Roose. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken komt met een speciaal themanummer. Spraakmakende denkers doen mee aan een debat. Samen gaan we in op de vraag: Wat moet op de agenda komen van het sociaal werk? Het definitieve programma wordt op dinsdag 1 oktober via Movisie.nl bekend gemaakt.

Marie Kamphuis Lezing 2019

Al sinds 1999 organiseert de Marie Kamphuis Stichting de Marie Kamphuis Lezing over een onderwerp op het snijvlak van maatschappelijk werk en maatschappelijke ontwikkelingen. Daartoe worden inspirerende sprekers uitgenodigd die vanuit een specifieke invalshoek het professioneel maatschappelijk werk in een breder kader plaatsen. Dit jaar gaat het om een dubbele lezing, een door de Vlaamse professor dr. Rudi Roose van de Universiteit van Gent en een door de Nederlandse hoogleraar Margo Trappenburg (Universiteit voor Humanistiek en Universiteit Utrecht).

Waar en wanneer

14 november 2019, van 13.00 tot 17.00 uur met aansluitend een borrel. Inloop is vanaf 13.00 uur.
Jacobikerk, St Jacobsstraat 171, 3511 BP Utrecht.
De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht. Vul voordat je komt dus, het formulier onderaan deze pagina in.

Deze bijeenkomst is vol! Als je je nu nog aanmeldt, kom je op de wachtlijst.

Deze bijeenkomst is vol! Aanmelden Wachtlijst De agenda van het sociaal werk