8 miljoen voor cliëntondersteuning

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt per 1 juni 8 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en verbeteren. Samen met de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, en Ieder(In) ondersteunt Movisie 28 gemeenten in Project Koplopers Cliëntondersteuning, een initiatief van de VNG.

Mensen met een (complexe) zorg- of ondersteuningsvraag kunnen nu al in hun gemeente of bij het zorgkantoor een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Gemeenten gaan vanuit het project Koplopers Cliëntondersteuning met de extra middelen aan de slag om meer inzicht te krijgen in de behoefte naar en de toegang tot cliëntondersteuning. Ook kan de bekendheid met en vindbaarheid van cliëntondersteuning worden verbeterd, evenals deskundigheid en kwaliteit. In het bijzonder worden specifieke groepen beter bijgestaan, zoals dak- en thuislozen, mensen met een (licht) verstandelijke beperking en ouderen met een klein netwerk.

Het lokale leerproces

Movisie ondersteunt en monitort het lokale leerproces bij de 28 koplopers. Welke verbeterstappen zetten ze? En hoe draagt dat bij aan meer inzicht in wat nodig is voor goede cliëntondersteuning? Opgedane kennis wordt landelijk gedeeld. Movisie-adviseur Anne-Marie Van Bergen licht toe: ‘Elke gemeente heeft cliëntondersteuning anders vormgegeven en loopt tegen diverse vraagstukken aan. We organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten waarin we gemeenten voorzien van relevante kennis over een thema, maar ook ruimte geven om van elkaar te leren. Ook helpen we gemeenten met het sturen op kwaliteit en outcome. Wanneer is cliëntondersteuning verbeterd, hoe meet en weet je dat?'

Ook Movisie leert in dit proces. Eerder dit jaar bracht Movisie een rapport uit van de resultaten van het eerste jaar koplopers. Van Bergen: ‘We lopen mee met gemeenten en tegelijkertijd hebben we een helikopterview. Dat leidt tot nieuwe inzichten en kennis die voor meer gemeenten van toepassing zijn als het gaat over cliëntondersteuning.’

Over het Koplopersproject:

In het project Koplopers Cliëntondersteuning, uitgevoerd door de VNG, werken 28 gemeenten samen met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De 28 deelnemers aan het project zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Deurne, De Wolden, Dordrecht, Gouda, Heeze-Leende, Helmond, Maastricht, Meppel, Midden-Groningen, Meppel, Ommen, Oosterschelderegio, Putten, Regio Twente, Roosendaal, Stichtse Vecht, Teylingen, Tilburg, Veldhoven, Voorst, Woerden en Zaanstad.

*Dit bericht is deels overgenomen van een nieuwsbericht van het Ministerie van VWS