Aflevering 6: Maatwerk, een luxe of noodzaak?

360 graden Movisie Talk

De zesde aflevering van 360 graden Movisie Talk staat nu online! In deze aflevering hebben we het over maatwerk. Is maatwerk een hoerawoord geworden dat het moeilijk maakt om over gelijkheid te spreken? Dat is de stelling van politicoloog Menno Hurenkamp en hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak, die onlangs een boek publiceerden met de titel ‘Macht der gewoonte’. Movisie-voorzitter Janny Bakker is kritisch op de stelling. Presentator is Marcel Ham.

Door maatwerk zouden we met passen en meten datgene krijgen wat bij ons past, stelt Hurenkamp. 'Die gedachte zie je weerspiegeld in de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Cruciaal onderdeel van die verbouwing destijds was het overhevelen van zorgtaken van Rijk naar gemeenten. Dat werkzoekenden, dak- en thuislozen, jongeren in de knel en alleenstaande moeders daardoor in verschillende gemeenten een andere behandeling zouden krijgen, zou helemaal niet erg zijn.'

Te hoge verwachtingen?

Door de verschillen tussen gemeenten en professionele aanpakken, zouden mensen volgens Hurenkamp kunnen ontsnappen aan de tentakels van de omvangrijke verzorgingsstaat. 'En wie wil er niet vrij zijn van staatsbemoeienis? In het sociale domein tonen organisaties zoals Stimulansz, het Instituut voor Publieke Waarden en Movisie zich fervent voorstander van maatwerk.' Maar Hurenkamp is kritisch. 'Maatwerk is afhankelijk van het oordeel van experts. Van welk expert? Zet tien experts bij elkaar en je krijgt tien verschillende oordelen.'

Volgens Hurenkamp is de afgelopen jaren gebleken dat maatwerk als doel te mooi is om waar te zijn. 'Sterker nog, iemand zonder werk, zonder netwerk, met een haperende gezondheid of met beperkte fysieke capaciteiten heeft er vrijwel niets aan.'

Maatwerk is broodnodig

Volgens Janny Bakker, voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, komt de boodschap van Hurenkamp en Duyvendak er in essentie op neer dat mensen een afschuw voelen voor het gewone. En dat zij maatwerk zouden willen, omdat zij zich speciaal behandeld willen voelen, anders dan anderen. ‘Ik heb het artikel met belangstelling, maar ook met enige zorg gelezen. De laatste jaren lijkt er eindelijk iets meer geluisterd te worden naar de wanhopige oproepen van met name mensen in kwetsbare posities om meer maatwerk in de zorg en ondersteuning. Die hebben ze broodnodig om in onze samenleving mee te kunnen doen.' Onlangs bood Rina Arenda, die al veertig jaar een liggend bestaan leidt, het manifest Mens met naam aan de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid aan. Daarin staat het indringende verzoek om de ontmenselijking in de systemen aan te pakken. 'Rina zou niets liever willen dan onderdeel worden van 'het gewone'. Dat zou betekenen dat ze - net als ieder ander - haar talenten kan inzetten voor de samenleving. Rina staat symbool voor al die mensen die net als zij niet in staat zijn om het gewone dagelijkse leven te leiden, omdat het daarvoor benodigde 'maatwerk' ontbreekt.'

Hieronder kun je de zesde aflevering terugkijken. Alle afleveringen verschijnen op het YouTube-kanaal van Movisie.

Kern van 360 graden Movisie Talk is een gesprek met een expert of ervaringsdeskundige over een ontdekking of een nieuw of verrassend gezichtspunt, bijvoorbeeld aan de hand van een recente publicatie, een reactie daarop, of ervaring. Elke aflevering is een mix van deskundigheid en ervaring. 360 graden Movisie Talk duurt 30 minuten en vindt maandelijks plaats van 12.00 tot 12:30 uur. De show wordt live vanuit de Movisie-studio gestreamd, maar kun je ook later terugkijken via YouTube en onze website. Presentatoren zijn afwisselend Marcel Ham en Olaf Stomp.

Lees alles over 360 graden Movisie Talk