Black lives matter voor Movisie

De wereld is opgeschud door de gewelddadige arrestatie en dood van George Floyd. Ook in Nederland is de aandacht voor racisme en discriminatie hierdoor aangewakkerd. Want ook in Nederland komt racisme voor.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoeken over de arbeidsmarkt: we weten dat sollicitanten met een niet-westers klinkende naam een significant kleinere kans hebben om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek (zie bijvoorbeeld Ramos en anderen (2019) en Thijsen en anderen (2019)). In het VIA rapport van SZW wordt zelfs uitgegaan van zo’n 60% meer kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek met een Nederlands klinkende naam dan met een Arabisch klinkende naam. Er is  sprake van etnisch profileren bij de politie en marechaussee (zie o.a. het werk van Sinan Çankaya en onderzoek van Amnesty International) en bij de Belastingdienst. 

In het werk van Movisie is effectief discriminatie bestrijden een belangrijk thema. Dit geven wij onder meer vorm in projecten waarin we ons richten op het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en het ondersteunen van gemeenten bij de ontwikkeling van lokaal antidiscriminatiebeleid. We doen dit samen met de mensen die zich als vrijwilliger of als professional inzetten in de strijd tegen racisme.

Maar deze bijzondere tijd vraagt om meer. Daarom willen we expliciet laten weten dat Movisie zich schaart achter hen die zich inzetten in de strijd tegen racisme en discriminatie (zie hier de definities die we hanteren). Wij dragen ons steentje bij vanuit onze rol als kennisinstituut door middel van praktijkgericht onderzoek en het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale aanpakken. En we kijken in de spiegel.

We doen dat niet voor het eerst, maar het is duidelijk dat openlijke, verhulde, onbedoelde en subtiele vormen van uitsluiting en discriminatie nog altijd voorkomen en blijvend aandacht behoeven. Dat geldt zeker als het gaat om discriminatie en uitsluiting op grond van huidskleur, religie en afkomst maar ook als het gaat om discriminatie en uitsluiting op grond van sekse, seksuele voorkeur, genderidentiteit, leeftijd, beperking.

Wat gaan wij doen om bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen en het tegengaan van racisme en discriminatie?

  • Movisie zal activiteiten blijven uitvoeren die gericht zijn op het uitbannen van discriminatie en racisme. Dat doen we in specifiek daarop gerichte projecten, maar ook zullen we scherper letten op inclusiviteit in alle andere projecten.
  • Movisie zal analyseren welke subtiele en verborgen processen binnen onze organisatie ongelijkheid en uitsluiting in stand houden en acties ondernemen om die tegen te gaan.
  • Movisie zal zich inspannen om te zorgen dat er onderzoek komt naar hoe we institutioneel racisme kunnen bestrijden; want alhoewel er veel kennis is over wat werkt om discriminatie te verminderen (zie ons wat werkt dossier waarin de wetenschappelijke kennis gebundeld is), weten we nog te weinig over hoe we het institutionele karakter van racisme aanpakken.

Movisie werkt samen met tal van anderen om bij te dragen aan duurzame positieve verandering voor mensen in kwetsbare posities. Heb je ideeën om met ons te werken aan uitbanning van discriminatie en racisme, suggesties voor hoe wij ons werk beter kunnen doen of ervaringen die je wil delen die ook anderen kunnen inspireren: stuur ons een e-mail.

Janny Bakker-Klein, Silvie Janssen en Saskia Keuzenkamp (Raad van Bestuur en directie Movisie)