Congres cliëntondersteuning: ruimte maken voor de toekomst

24 juni 2020

Herken je dat? In de waan van de dag ben je bezig met het blussen van brandjes, oplossen van praktische vraagstukken en beantwoorden van ad-hoc vragen. Aan uitzoomen en bewust reflecteren kom je nauwelijks toe. Doordat je druk bent met het creëren of verbeteren van een aanbod van cliëntondersteuning verlies je uit het oog wat je daarmee wilt bereiken. En voordat je er erg in hebt is cliëntondersteuning geen middel meer, maar een doel op zich geworden. 

Op de goede weg

Sinds cliëntondersteuning op 1 januari 2015 in de Wmo werd opgenomen, is deze op veel plekken in Nederland versterkt. Waar het gesprek aanvankelijk bleef bij bekendheid en gebruik van cliëntondersteuning, heeft een verdieping plaatsgevonden naar een meer inhoudelijk gesprek over het levensbrede aspect van cliëntondersteuning. Met daarin aandacht voor specifieke groepen inwoners en andere levensdomeinen dan die van de Wmo. Ook worden in steeds meer gemeenten netwerken van informele en formele cliëntondersteuners opgezet.

Vanuit verschillende expertises én zoveel mogelijk aansluitend bij de (be)leefwereld van inwoners. Dat er nog niet altijd sprake is van synergie tussen (die netwerken van) cliëntondersteuners en toegangsprofessionals biedt ruimte voor verdere ontwikkeling. Daarnaast is cliëntondersteuning nog steeds niet voor álle groepen inwoners toegankelijk ingericht. In sommige gemeenten komt het proces van inrichting traag op gang en gaat de discussie nog steeds over de onafhankelijkheid van cliëntondersteuners. Ondanks de dilemma’s zien we over de gehele linie meer aandacht voor de toegankelijkheid, levensbreedheid, bekendheid en samenwerking tussen en rondom cliëntondersteuners.  

'Het filosoferen over alternatieve ideeën maakt dat we ons afvragen of ons huidige pad nog steeds het juiste is'

Doel is leidend bij echte innovatie

Maar laten we samen eens achterover leunen. Onze ogen sluiten, mijmeren over de toekomst en ons afvragen: wat is er nog meer mogelijk als het gaat om cliëntondersteuning? Waar vinden we alternatieve ideeën en echte innovatie? Daarvoor is het belangrijk het doel van cliëntondersteuning als vertrekpunt te nemen: een onafhankelijke functie die jou helpt om op de juiste plek passende zorg en ondersteuning te ontvangen. Moet dat eigenlijk wel in de vorm van een persoon? En waarom zou dat altijd individuele ondersteuning moeten zijn? Zou het mogelijk zijn om andere type oplossingen te vinden binnen technologische mogelijkheden? De waan van de dag en onze aandacht voor korte-termijn-doelen zorgt ervoor dat dit soort vragen naar de achtergrond verdwijnen, of zelfs helemaal niet gesteld worden. En dat is wel nodig! Het filosoferen over alternatieve ideeën voor cliëntondersteuning maakt dat we ons afvragen of ons huidige pad nog steeds het juiste is. Of wordt bevestigd dat dat inderdaad zo is. 

Ik nodig jullie uit 

Om op het congres met elkaar over deze vraagstukken na te denken. Zeker: we leren, verbeteren en delen met elkaar wat we al goed zien gaan. Zodat we cliëntondersteuning naar een steeds hoger plan tillen. Maar na 5 jaar cliëntondersteuning binnen de Wmo is het tijd om uit te zoomen en meer ruimte te maken voor échte innovatie. Dat gaan we doen tijdens het congres Vijf jaar cliëntondersteuning: leren en innoveren. Allen die behoefte hebben aan een solide basis aan goede voorbeelden, én even achterover willen leunen om ruimte te maken voor de toekomst, zijn van harte welkom!

Joost de Haan
Expert bij Movisie

Aanmelden

De aanmeldingen zijn gesloten.