Communicatie en bekendheid van cliëntondersteuning