‘Deze pilot helpt elkaars wereld te begrijpen’

In het Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. De gemeente Hengelo is in dat kader de pilot Mini-Maatwerk Budget gestart. Birgit Koers, senior-beleidsadviseur aldaar: ‘Toen ik ervan hoorde, dacht ik: met zo weinig geld zo veel bereiken? Dat moet je gewoon willen.’

Op een congres in Amsterdam kwam Birgit voor het eerst in aanraking met het teambudget, later Mini-Maatwerk Budget gedoopt. Het was opgezet om kleine problemen klein te houden. Hulpverleners lopen soms tegen kleine dingen aan, die niet opgelost kunnen worden met de huidige voorliggende regelingen en voorzieningen. Met het gevaar dat het probleem alleen maar groter wordt. Dit budget biedt dan uitkomst. Er worden interdisciplinaire WhatsApp-groepen geformeerd van meerdere teams. Zij krijgen een budget van tweeduizend euro waarvan maximaal vijfhonderd euro aan één huishouden mag worden uitgegeven. Birgit: ‘Bij gemeenten is het een hot item dat doelmatigheid boven rechtmatigheid moet staan. Dat geldt zeker voor deze pilot. De grootste bijvangst – eigenlijk: hoofdopbrengst – was dat deze teams op een hele natuurlijke manier met elkaar in overleg gingen om te kijken wat wél mogelijk was. Bijvoorbeeld: mensen van de participatiewet spraken met mensen van Jeugd en Wmo. Over die uitwisseling werd ik enthousiast, dus dacht ik: dit moeten we in Hengelo ook gaan doen. Met relatief weinig budget behaal je grote resultaten; enerzijds door grotere kosten voor te zijn, anderzijds door onderlinge samenwerking te stimuleren.’

'Met relatief weinig budget behaal je grote resultaten'

Inzicht in elkaars werkzaamheden

Nicole Brem is communicatieadviseur bij de gemeente Hengelo en de enthousiaste kartrekker van het Mini-Maatwerk Budget, in samenwerking met Birgit. ‘Tweehonderd mensen van de gemeente werken samen met de sociaal en maatschappelijk werkers van Wijkracht, verdeeld over vijftien teams. Per team werken we in een Whatsapp groep, waarbij iedereen een verzoek of casus kan indienen. Bovendien zitten we elke zes weken bij elkaar, nu noodgedwongen digitaal. We zijn een paar maanden bezig en zien nu al dat de verschillende afdelingen elkaar weten te vinden en inzicht krijgen in elkaars werkzaamheden.’

Hengelo is bezig de toegang te verbreden, vertelt Birgit. ‘Tot nog toe kwam je binnen omdat je een uitkering aanvraagt, via het zorgloket of via Jeugd. Dat willen we verbreden, door bij de intake meer te vragen dan de reden van iemands komst. Zo kun je ontdekken dat iemand die een uitkering aanvraagt moeilijk aan het werk komt omdat er in zijn of haar gezin van alles speelt. Omdat we in deze pilot op casusniveau aan het werk zijn, helpt dat elkaars wereld te begrijpen.’

'Omdat we in deze pilot op casusniveau aan het werk zijn, helpt dat elkaars wereld te begrijpen'

Impact op inwoners

Het Mini-Maatwerk Budget is uiteraard gericht op hulpverleners, maar de inwoners profiteren ervan. Nicole vertelt het voorbeeld van een gezin waarvan de kinderen na een scheiding bij de vader wonen. ‘De moeder is bezig haar leven op te pakken zodat een bezoekregeling mogelijk wordt. Mevrouw heeft geen netwerk, maar er ligt wel een berg grofvuil in haar tuin, wat 33 euro kost om weg te laten halen. De vraag is: kan dat uit het Mini-Maatwerk Budget vergoed worden? In de app-groep krijgen we drie keer ‘ja’, het grofvuil wordt opgehaald en mevrouw kan weer verder.’ 

Binnen 24 uur geregeld

Nicole haalt nog een casus aan, van een man die sinds 2018 geen inkomen meer had. ‘Hij verdween van de radar en ontwikkelde een huurachterstand. Eenmaal opgespoord bleek hij geen leefgeld meer te hebben. We hebben een pinpas geregeld met 75 euro erop zodat hij z’n eerste boodschappen weer kon doen. Inmiddels zijn er verschillende partijen betrokken om hem weer op weg te helpen. Binnen 24 uur hadden we dit intern geregeld. Dat er een stuk of twaalf mensen via WhatsApp kunnen meedenken, zorgt bovendien voor korte lijntjes.’ 

Dit artikel is geschreven door Wilfred Hermans.