Dordrecht gaat seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen met nieuw lesprogramma en theater

Theater kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De gemeente Dordrecht en Theater Tortilla werken daarom aan een lesprogramma over dit onderwerp, waar theater een belangrijk onderdeel van is. Movisie sprak hierover met Rick Langerak (gemeente Dordrecht) en Themba Schmitz (Theater Tortilla).

In 2021 heeft de gemeente Dordrecht een onderzoek laten uitvoeren naar straatintimidatie in Dordrecht. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat straatintimidatie veel voorkomt, en vooral in de buurt van waar mensen wonen. Dit was aanleiding voor de gemeente om het gesprek over het onderwerp op gang te willen krijgen. Toen ontstond het idee om hier samen met Theater Tortilla mee aan de slag te gaan, op twee verschillende manieren: de korte film ‘Gun je mij’ voor de campagne Stop Straatintimidatie met spoken word van Amara van der Elst, en het uitvoeren van straattheater.  

Van straattheater naar theater op school

Dat straattheater bracht veel te weeg. Naast positieve reacties, riep het theater op de dag van het spelen ook weerstand op. Die weerstand zorgde voor een onveilige sfeer voor spelers. Toch heeft die dag ook wat positiefs gebracht. ‘Achteraf hadden mensen misschien bij het straattheater gezegd: had dat maar niet gedaan. Maar ondanks dat het best een heftige dag was, heeft het wel veel nieuwe deuren geopend’, aldus Langerak. De ervaring met het straattheater heeft ertoe geleid dat de gemeente en Theater Tortilla nu werken aan een aanpak met theater in een andere, veiligere, vorm. Deze keer is gekozen voor een theaterstuk op scholen, dat in een mentorles gespeeld kan worden, in aanwezigheid van de mentor die de leerlingen goed kent.  

Verder lezen?

Dit artikel verscheen op de website van het programma Veilige Steden.

Lees het volledige artikel