Geef ouderen zelf de regie

27 januari 2020

Eerst naar geld kijken en dan pas naar de mens, maakt de zorg niet werkelijk goedkoper. Laat staan beter. De zorg voor ouderen laveert steeds tussen wensen en kosten, maar die twee sluiten elkaar niet uit, integendeel.

Onlangs werd het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’ van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen overhandigd aan de minister van VWS. Bij herhaalde lezing groeit mijn waardering voor het rapport. Er wordt namelijk klip en klaar gezegd dat de regie van ouderen zelf centraal moet komen te staan. Dat is op zich niet nieuw, maar het blijft in de ouderenzorg vaak bij loze woorden, die mensen in een afhankelijke positie houden. Dit rapport lijkt een oprechte poging om de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren daadwerkelijk te vergroten. En dat is een doorbraak! 

In een wenkend perspectief wordt uitgelegd dat dit nieuwe denken leidt tot een nieuwe kijk op ouderenzorg, die allereerst investeert in het vermogen van mensen om te leven zoals voor henzelf, gegeven hun mogelijkheden, passend is. Elke oudere krijgt maatwerk geleverd. Ouderen voeren zelf zo lang en zoveel mogelijk de regie, ondersteund door buurt, familie en vrijwilligers. En de ouderen die daartoe niet meer in staat zijn, kunnen tijdig terecht in een andere, ondersteunende en beschermende omgeving, waarin nog steeds hun persoonlijke behoeften centraal staan (p.9). 

Lees verder op hetgoedeleven.nl

Dit is een korte versie van een column van Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Movisie voor de bijlage ‘Het goede leven’ van het Friesch Dagblad. Deze column stond eerder in de uitgave van januari.

Lees het volledige artikel