De Groene Kans: Duurzaamheid als platform voor ontmoeting en inclusie

Gastblog door Maaike van der Linden en Kim Oomen

De coronacrisis heeft impact op iedereen. Meer angst, isolement en financiële onzekerheid. Het is gelukkig ook een tijd waarin veel mooie initiatieven ontstaan, waarin mensen samenwerken en samen delen. Wij zijn Maaike van der Linden (coach W in de Wijk, samen Werken aan Wijken waar Iedereen Welkom is bij Combiwel) en Kim Oomen (buurtwerker bij Combiwel) en hebben samen De Groene Kans opgezet.

Op 14 april 2020 zijn wij begonnen met De Groene Kans. De Groene Kans is een platform voor het bevorderen van inclusie, samenwerking en sociaal ondernemerschap, onder de paraplu van duurzaamheid. Elke woensdag halen we groenten, brood en ander afgeboekt voedsel op bij de Albert Heijn en Dirk bij het Osdorpplein. We sorteren het en nemen het mee naar de tuin van Huis van de Wijk ’t Blommetje (in Blomwijck, Amsterdam Osdorp). Hier verdelen we het eten samen met de buurtbewoners. Het platform brengt duurzame contacten tot stand en biedt daarmee een kans om mensen met een ggz-kwetsbaarheid, ouderen en iedereen die het lastig vindt om aansluiting te vinden, mee te laten doen. Een mini ‘commons’ project!

Tuinfeestje

Met vrijwilligers en buurtbewoners bedenken we een manier om het eten te verdelen. Dit is een proces. We leggen geen restricties op, mensen nemen mee wat ze kunnen gebruiken. Delen betekent dat je ook nadenkt over de veertig mensen die nog na je komen. We creëren een plek voor ontmoeting en verbinding door gesprekken te stimuleren en dit gezamenlijk vorm te geven. Door samen te werken bouw je relaties op en ontstaat er netwerkvorming. We maken er een gezellig anderhalvemeter-tuinfeestje van: met een terras, koffie, thee en koekjes die meegenomen zijn van de winkel of door bewoners die wekelijks De Groene Kans bezoeken en iets teruggeven.

Samenwerking

Het project is ontstaan tijdens de coronacrisis. Veel mensen in de wijk hadden behoeften aan extra ondersteuning en een veilige plek om elkaar buiten te ontmoeten. De Groene Kans is een voedingsbodem voor nieuwe contacten, netwerkvorming en samenwerkingen. We hebben als doel om bewoners, ketenpartners en (sociale) ondernemers uit de wijk te verbinden, om dit platform uit te breiden tot een energieke, ondernemende community.

Normaliserend

De aantrekkingskracht van het thema duurzaamheid en de gezelligheid in de tuin, zorgt dat er verschillende groepen buurtbewoners aanwezig zijn. In het begin van de lockdown was dit tuinfeest een mooie gelegenheid om met anderen, op gepaste afstand, in contact te komen. Elke middag zijn er tussen de veertig en zestig mensen.

De Groene Kans faciliteert een veilige plek

Ilja Kleintjes (trajectbegeleider bij GGZ in Geest FACT Osdorp) en Charlotte van der Veen (coördinator van TEAM ED Nieuw-West) zijn nauw betrokken bij dit project. Ze gebruiken het platform om af te spreken met cliënten, vrijwilligers en collega’s. Op die manier faciliteert De Groene Kans ook een veilige plek voor mensen met een ggz-kwetsbaarheid, zodat ze aansluiting in de wijk vinden en nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Ze zijn buurtbewoners onder de buurtbewoners en kunnen mee in de beweging: alle buurtbewoners sluiten aan.

Geen stigma

De Groene Kans is voor iedereen relevant: sociaal werkers ontmoeten hun cliënten in een geborgen sfeer en mensen die dat goed kunnen gebruiken krijgen extra boodschappen en leggen duurzame contacten. Ook gaan we voedselverspilling tegen en zijn supermarkten lokaal betrokken. De motivatie en redenen kunnen wel verschillen, maar het platform duurzaamheid voldoet aan de behoefte aan sociaal contact en verbinding. Samen eten delen in het kader van minder voedselverspilling zorgt ervoor dat er geen stigma of schaamte is. Meerwaarde: mensen die contact of de boodschappen hard nodig hebben, worden op deze manier geholpen. Zonder dat ze in een uitzonderingspositie terecht komen!

We werken ernaar toe dat bewoners in de wijk uiteindelijk zelf de regie hebben over het verdelen van de extra boodschappen en zelf contact onderhouden met de (sociale) ondernemers zoals de Albert Heijn, de Dirk en lokale aanbieders. Zo werkt iedereen samen aan een hechte en duurzame wijk waarin minder wordt verspild.

Van vlam tot vuur

We zijn begonnen zonder een concept. De Groene Kans is gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen. We maken het samen met bezoekers tot iets moois; we vragen ieders input en leggen niets op. We zien veel enthousiasme en betrokkenheid, omdat er ruimte is voor eigen initiatief. Steeds meer vrijwilligers melden zich aan om tafels klaar te zetten of om extra eten mee te nemen. De bedoeling is dat het tuinfeestje langzaam uitbreidt naar meerdere momenten in de week met voedsel van meerdere ondernemers. Een grotere community, meer betrokkenheid en impact! Onze rol is om mensen te laten zien wat er allemaal mogelijk is en hun eigen ideeën te ondersteunen. Zo bevorderen we inclusie, duurzaamheid en verbinding. We steken een klein vlammetje aan en hopen dat het een lopend vuurtje wordt.

Nieuwe initiatieven

We faciliteren gesprekken over duurzaamheid en zo ontstaan er allemaal nieuwe initiatieven. Er zijn plannen voor het opzetten van een moestuin, het organiseren van taallessen en een kledingruil. Steeds meer maatschappelijke organisaties sluiten aan. Zo komen maatschappelijk werkers langs om hun cliënten in een andere, meer ongedwongen, setting te ontmoeten. Ondernemers zijn ook geïnteresseerd om bij te dragen. De Groene Kans zorgt voor normalisering en bewustwording rondom het verspillen van eten, zowel onder bewoners, maatschappelijke organisaties als ondernemers!

De Groene Kans op een rijtje

  1. Elke woensdagmiddag bereiken we veertig tot zestig mensen.
  2. Het eten dat we samen verdelen is voor iedereen. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Samen duurzaam brengt veel verschillende mensen samen.
  3. Het helpt mensen die contact of extra boodschappen goed kunnen gebruiken
  4. Het is een anderhalvemeter-tuinfeestje met een grote aantrekkingskracht: een veilige en gezellige plek voor ontmoeting tijdens de coronacrisis.  
  5. Vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid vormt de basis.
  6. Het stimuleert netwerkvorming.
  7. Het moedigt aan tot initiatieven.
  8. Het bevordert bewustzijn rondom duurzaamheid en het verspillen van eten.
  9. Kortom: we faciliteren een plek voor ontmoeting en verbinding. Dit is een proces dat we op gang brengen door een positief verhaal uit te dragen en met elkaar in gesprek te gaan.

Contact

Voor meer informatie, volg ons op Instagram @NieuWestNest, bekijk dit Facebookbericht of stuur ons een e-mail:
Kim Oomen (buurtwerker bij Combiwel) en Maaike van der Linden (coach W in de Wijk, samen Werken aan Wijken waar Iedereen Welkom is bij Combiwel).

Movisie doet een leer- en verbetertraject in Blomwijck in Amsterdam.