Housing First beëindigt effectief de situatie van dakloosheid

Onderzoek wijst het uit: Housing First is het meest succesvolle model om dak- en thuisloosheid te bestrijden. Voor ten minste acht van de tien mensen die ondersteund worden, beëindigt Housing First wereldwijd effectief de situatie van dakloosheid. ‘Als je een eigen huis hebt, ben je ineens weer buurman in plaats van dakloze of cliënt’, aldus Melanie Schmit van LIMOR Housing First.

Housing First begint met woonruimte in plaats van dat het een einddoel is. ‘De traditionele hulpverlening gaat uit van opnieuw leren wonen. Een dakloze cliënt begint onderaan bij een noodopvang en dan moet je bewijzen dat je zelfstandig kunt gaan wonen’, zegt Bert van Alphen, wethouder bij de gemeente Den Haag. In deze gemeente werken de gemeente, stichting LIMOR en wooncorporatie Staedion samen aan de toepassing van de methodiek. Van Alphen: ‘Met Housing First krijgen mensen hun vrijheid en eigenheid terug, daar zie ik mensen gelukkig van worden. En dan zijn ze meer bereid om aan een oplossing voor hun problemen te werken.’ Ex-dakloze Mike beaamt dit: ‘Ik voel me nu op m’n gemak, ik voel me veilig. En als ik me prettig voel, dan wil ik me ontwikkelen en deel uitmaken van de maatschappij.’

Professionele begeleiding

Dirk van Puffelen van Staedion benadrukt het belang van de professionele begeleiding bij Housing First. ‘We kijken samen met een begeleider wat de specifieke behoefte van een cliënt is. Op basis daarvan kijken we of we een woning beschikbaar hebben.’ Melanie Schmit: ‘Met Housing First doen we ons hulpverleningsjasje uit. We staan dichtbij de mensen en daardoor kunnen zij ook hun cliëntjasje uitdoen. Er ontstaat een gewoon mens-tot-mens contact en we kijken wat er vanuit die positie groeit.’

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein

Housing First was één van de praktijkvoorbeelden op het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseerden op 10 maart 2020. Een tweede editie van het congres zou plaatsvinden op 24 maart 2020 in Eindhoven, maar vanwege de coronacrisis is het verplaatst naar 10 november 2020. In november vindt het congres niet live, maar online plaats.

Dé leidende aanpak

Onderzoek en ervaring leveren steeds meer zicht op de werkzame elementen en de mogelijkheden voor doorontwikkeling voor andere groepen. Zo is Housing First ook ingezet voor jongeren en gezinnen en voor het extramuraliseren van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en de GGZ. In 2018 is het platform Housing First Nederland opgericht. Dit bestaat uit 33 Housing First praktijken die met het model werken. Het platform streeft ernaar dé leidende aanpak te worden op het gebied van dak- en thuisloosheid.

Lees meer op housingfirstnederland.nl.