Kerstdebat 2020: Hoe kan de bijstand rechtvaardiger?

Het jaarlijkse Kerstdebat van Movisie op 18 december 2020 vanuit de Geertekerk in Utrecht stond dit jaar in het teken van de bijstand. Kan deze rechtvaardiger? Auteurs van het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 'Streng maar onrechtvaardig', gingen in gesprek met bestuurders, klantmanagers en mensen in de bijstand. Heb je het debat gemist? Je kunt het hieronder terugkijken!

In de eerste ronde stelden de wethouders Rutger Groot Wassink (Amsterdam) en Carine Bloemhoff (Groningen), prof Evelien Tonkens (resp redacteur en auteur van het jaarboek) en Kamerlid Judith Tielen van de VVD zich de vraag: zijn basisbanen een rechtvaardiger alternatief dan basisinkomen?

Ronde twee ging over de ruimte die klantmanagers hebben. Hoe besluiten zij over een tegenprestatie, sancties, het aanvaarden passend werk? Met klantmanager Bernou Vrerink uit Amsterdam, Ido van der Meulen van de beroepsvereniging van uitvoerders in het publieke sociaal domein en prof Trudie Knijn (redacteur van het jaarboek).

De bijstand wordt steeds strenger, terwijl de kansen op de arbeidsmarkt afnemen. Dat zorgt voor angst en onzekerheid bij bijstandsgerechtigden. Worden zij gehoord? Ervaringsdeskundige Anneke de Vries, Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (zeggenschap werk en inkomen) en de boekauteurs Anja Eleveld en Melissa Sebrechts gingen hierover in gesprek.

Tot slot was er ook een uitgesproken column van participatie-expert Marjet van Houten en een column van ervaringsdeskundige Sander Griek. Ruben Bekx verzorgde de muziek en spoken word artist Roziena Salihu vatte het debat aan het eind krachtig samen. Lees de uitgeschreven tekst van Roziena

Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Bestel het boek ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen’. Onder redactie van: Thomas Kampen, Melissa Sebrechts, Trudie Knijn en Evelien Tonkens.

Eerder verscheen het interview met Thomas Kampen, één van de redacteuren van het boek 'Streng maar onrechtvaardig, de bijstand gewogen'. Lees ook het artikel Opbloeien in een basisbaan of verwelken in de bijstand?