Koninklijke onderscheiding voor Simon Timmerman

Op 24 april 2020 ontving Simon Timmerman een Koninklijke onderscheiding: hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Timmerman is al jarenlang in het Utrechtse actief op het gebied van de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Hij werkt sinds kort bij het team Inclusie en diversiteit van Movisie.

We spreken elkaar even op Koningsdag. ‘Wat jammer hè, is het eindelijk mooi weer, is er geen echte Koningsdag’. Simon blijkt fervent Koningsdagvierder en juist dit coronajaar ontvangt hij dus het bijzondere bericht van Utrechtse Burgemeester Jan van Zanen. Een plechtige bijeenkomst kon niet plaatsvinden. ‘Je krijgt nu nog niks hoor, alleen op papier’, zegt de burgemeester, maar naar verwachting zullen de versierselen na de zomer officieel opgespeld worden.

‘Vrij degelijk’

Simon Timmerman is sinds 2008 actief bij de Utrechtse LHBT-organisaties, eerst bij stichting PANN, waarmee hij in 2013 de Roze Zaterdag in Utrecht organiseerde. ‘Dat was echt om nooit te vergeten, zo’n ervaring. We waren met een hele club jonge mensen en wij als PANN wilden verschil maken op een ‘vrij degelijk’ jaarlijks nationaal Roze evenement. Twee jaar leef je naar zo’n dag toe en als het dan zo geslaagd is, dan is dat fantastisch. Het was een mega event, met ruim 55.000 bezoekers. Ik heb er erg veel van geleerd.’

Voorzitter COC Midden Nederland

In 2015 werd hij voorzitter van COC Midden Nederland, door de wens ook een meer inhoudelijk bijdrage te leveren aan de emancipatie van LHBTI’s. Het lukte hem het aantal kleinere gemeenten in Midden-Nederland dat een Regenboogvlag hees op Coming out dag te verhogen van vijf naar 26. Later, in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen, tekenden deze gemeenten ook een Regenboogstembusakkoord. ‘Dat vergt tijd en is een proces, maar als je mensen meekrijgt en er wordt voor het eerst in de geschiedenis in een raadvergadering over LHBTI gesproken, is dat heel bijzonder. Als dan daarna ook nog LHBTI’ers uit die gemeente het COC Midden Nederland benaderen en zeggen: ‘Dit was belangrijk voor mij, het gaat eindelijk ook eens over mij’, dat is echt goed om te horen en daar doe je het voor.’ In januari 2020 nam hij afscheid van die functie.

Gedrevenheid

Op de vraag waar zijn gedrevenheid vandaan komt zegt Simon zonder aarzeling: ‘Mijn oma en mijn moeder. Beide feministen, demonstreerden tegen alles wat niet oké was in de samenleving, zeg maar. Mijn oma baalt nog steeds dat ze moest stoppen met werken toen ze trouwde. Toen ik er zelf achter kwam dat het niet vanzelfsprekend is dat je als jongere veilig uit de kast kunt komen, voelde ik een aandrang om daarmee aan de slag te gaan. Ik kom zelf uit een kleine gemeente in de Provincie Utrecht en wilde juist ook voor die gemeenten iets doen. En natuurlijk gaan LHBTI’s ook naar grotere gemeenten als Utrecht en Amersfoort, maar juist het signaal van je eigen woonplaats vind ik belangrijk.’

Adviseur Regenboogsteden

Simon Timmerman is op 17 maart 2020, tijdens coronatijd, gestart bij Movisie, waar hij onder andere beleidsadviseur is voor de Regenboogsteden, maar zich ook met andere projecten rond LHBTI gaat bezighouden, zoals dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Wat neemt hij mee aan ervaring vanuit zijn vrijwilligerswerk? ‘Dat ik vanuit verschillende perspectieven kan kijken, zowel vanuit het perspectief van de doelgroep zelf, maar ook vanuit het perspectief van de gemeente. Wat er nodig is om dingen geagendeerd of voor elkaar te krijgen, en dat verschilt per gemeente.’

Movisie feliciteert Simon van harte, het is bijzonder een ridder in ons midden te hebben!

Inmiddels is Simon niet meer werkzaam bij Movisie.