‘Met KR8! krijgt je cliënt de regie’

Het sociale netwerk uitbreiden, een veilige woonsituatie creëren of een plezierige baan. Wat de wens ook is van je cliënt, het vernieuwde KR8!-model voor volwassenen ondersteunt hen én jou als begeleider om hier gericht aan werken. ‘Met KR8! geef je de cliënt de regie en fungeer jij als schatgraver.’

Dit artikel verscheen eerder bij Zorg+Welzijn. Lees hier het hele artikel.

Iedereen loopt op een bepaald punt in het leven tegen vragen of problemen. Je raakt werkloos, de thuissituatie staat onder druk of je sociale netwerk is zo uitgedund dat je vereenzaamt. Voor volwassenen die aan dit soort problemen willen werken, is er begeleiding, maar die hulpverlening is vaak verbaal ingesteld, ziet Petra van Leeuwen, auteur van het KR8!-instrument. ‘Er is dan weinig grip of regie op wat er precies is besproken en op de ontwikkeling van je cliënt.’

Tastbaar

Waar werk je aan en wat heeft prioriteit? Om dat tastbaar te maken, kan het KR8!-instrument, ontwikkeld door Movisie, ondersteuning bieden. Het dient als een handvat voor de hulpverlener en cliënt om wat doelgerichter aan de slag te gaan’, vertelt Van Leeuwen. ‘Het helpt ook om erachter te komen waar de cliënt zelf mee aan de slag wil gaan, zonder dat je daar veel uren over hoeft te praten.’

Van Leeuwen gaat verder: ‘De ontwikkeling van de cliënt wordt door het KR8!-instrument tastbaar. Met deze tool hebben zij zelf een soort cliëntdossier in handen, dat vind ik er zo goed aan.’

Leefgebieden

Het KR8!-instrument heeft de vorm van een magazine. Blader erdoorheen en je komt 7 thema’s tegen: zingeving, wonen, financiën, relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Van Leeuwen: ‘De cliënt kan bij elk van deze leefgebieden aankruisen hoe ze vindt dat ze ervoor staat, door middel van de krachtmeter. Dat is een schaal van 1 tot 10 – waarbij 10 betekent dat ze heel tevreden is.’

Van Leeuwen gaat verder: ‘Ze vult ook in waar ze zou willen staan. Dus als ze bij het thema ‘wonen’ een 3 aankruist voor de huidige situatie, kan ze bijvoorbeeld een 8 invullen als doel waar ze wil komen te staan. Dan kijk je als begeleider: bij welk thema is het verschil tussen waar de cliënt wil staan en waar ze nu staat het grootst? Daar is het verlangen om iets te veranderen waarschijnlijk ook het grootst. Dan weet je welk thema prioriteit heeft in de gesprekken. Praktische oefeningen zijn er ook. Bij het thema wonen mag er een ware collage gemaakt worden van foto’s van een woonsituatie of een huiskamer waar zij zich prettig in zou voelen. Ook kun je hierover verdiepende vragen stellen, daar hebben we de Leefgebiedenwijzer voor ontwikkeld’, maar daar vertelt Van Leeuwen zo meer over.

Verdiepende vragen

Onder begeleiding komt de cliënt met het KR8!-instrument het best tot zijn recht, ziet Van Leeuwen. ‘Als hulpverlener kun je het instrument als richtingwijzer gebruiken voor de gesprekken met je cliënt. Je kunt op basis van de krachtmeter bepalen welke thema’s prioriteit hebben en daarover gerichte vragen stellen.’ 

Voorbeelden van die verdiepende vragen vind je in de Leefgebiedenwijzer. Bovenaan staat daarin het leefgebied ‘zingeving’, met daarbij vragen als: wat vindt u belangrijk in het leven? Wie of wat geeft betekenis aan uw leven? Waar wordt u blij van, krijgt u energie van? Van Leeuwen: ‘Zingeving stond eerder onderaan in het KR8!-instrument, maar de motor van werken aan je leven is waar je je zingeving vandaan haalt. Het gaat in op iemands diepere verlangen om het leven weer op de rit te krijgen. Daar zit iemands kracht of motivatie. Daarom hebben we het nu helemaal bovenaan gezet, als eerste thema.’ 

KR8!-meter voor volwassenen

Eerder werd al KR8! voor jongeren uitgebracht, daar sluit deze editie voor volwassenen ook zoveel mogelijk bij aan. ‘Maar de vragen en opdrachten zijn nu meer toegespitst op volwassenen. Ook de toon en de lay-out sluiten meer aan bij volwassenen’, zegt Van Leeuwen. ‘KR8! Sluit aan bij een grote groep cliënten van begeleid/beschermd wonen en ambulante begeleiding. We hebben het taalgebruik om die brede doelgroep te bedienen bewust laagdrempelig gehouden.’

Lees het hele artikel hier verder