Maatjes geven lucht

Week van de respijtzorg in Leiden

In Leiden is het van 7 t/m 11 oktober de week van de respijtzorg. Deze week is niet toevallig aansluitend op de week van de eenzaamheid, zo vertelt Ludwien Wassink, de directeur van Eva, tijdens de opening van de week. Veel mantelzorgers geven geleidelijk steeds iets meer van hun eigen leven op. Hun cirkel wordt daardoor steeds kleiner en de kans dat zij zich eenzaam gaan voelen neemt toe. Respijtzorg kan mantelzorgers lucht geven. Het gaat daarbij om zorg aan de hulpbehoevende, zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Slechts een derde van de mantelzorgers maakt gebruik van respijtzorg. Deze zorg wordt dan vooral door familie, vrienden en bekenden uit de naaste omgeving geboden.

Jonge mantelzorgers beter in beeld

Mantelzorgers zijn nog te vaak uit beeld. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waarin een gezinslid langdurig ziek, gehandicapt of bijvoorbeeld verslaafd is. De impact van deze situatie op de zogenaamde jonge mantelzorgers kan groot zijn: zij maken zich vaak zorgen over hun naaste, komen zelf zorg tekort of verlenen praktische zorg. In de week van de respijtzorg worden jonge mantelzorgers en hun verhalen in de schijnwerpers gezet met een publieke foto expositie in hartje Leiden. Van elke jonge mantelzorger zijn twee foto’s gemaakt: op de ene foto wordt duidelijk wie zij onder hun vleugels hebben en op een andere foto zijn zij te zien op een gelukkig moment.

De situatie in Leiden

Foto expositie Onder mijn vleugels

Respijtzorgvoorzieningen beter bekend

Het (tijdelijk) loslaten van de zorg voor je naaste is moeilijk. Dat lukt alleen als de vervangende zorg passend en goed is. In de week van de respijtzorg gooien organisaties in Leiden daarom de deuren open. Dagbesteding, ontmoetingscentra, activiteiten in de buurt, logeerhuizen – ze hebben allemaal een andere sfeer. Wat vertrouwd en passend voelt, ontdek je vooral door er langs te gaan. Kortdurende respijtzorg kan ook aan huis. Zo vertelt een budy tijdens de opening van de respijtzorgweek over haar wekelijkse bezoek aan een oudere dame voor een kop koffie, een wandeling of een boodschap. Op de respijtmarkt presenteerden diverse Leidse respijtvoorzieningen zich, waaronder ook andere maatjesprojecten.

  • Vitalis was het oudere maatje van Remy in de klassieker Alleen op de wereld. Kinderen uit gezinnen waar niet alles op rolletjes loopt en die daardoor te weinig persoonlijke aandacht krijgen kunnen in Leiden een Vitalismaatje krijgen. Het maatje gaat een ochtend of middag in de week er even lekker met de jonge mantelzorger tussenuit. Naar de speeltuin of het strand, pannenkoeken bakken of samen een band plakken. Even echt kind zijn en wat extra aandacht krijgen. Vitalismaatjes is actief in Delft, Leiden en Den Haag. Vitalismaatjes in uw gemeente? Zie voor meer informatie en contact: vitalismaatjes.nl.
  • Duofietsen is plezier voor drie, ook voor de mantelzorger
    Mensen die door ouderdom, ziekte of een handicap niet meer zelfstandig kunnen fietsen, kunnen in Leiden en Leiderdorp terecht bij Fietsmaatjes. Fietsmaatjes, een vrijwilliger en een gast, maken terugkerende fietstochten van 1-3 uur op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Hierdoor komen ze vaker buiten, meer in beweging en hebben ze meer sociale contacten en activiteiten. Fietsmaatjes was niet voor niets op de respijtmarkt aanwezig: Fietsmaatjes is plezier voor drie. De mantelzorger heeft tijdens de fietsrit even een paar uur de handen vrij. Zo wordt de cirkel van zowel het fietsmaatje met een beperking als de mantelzorger weer een beetje groter. Fietsmaatjes is inmiddels in 13 gemeenten actief. Fietsmaatjes ook in uw gemeente? Op zaterdag 2 november is er in Utrecht een informatiebijeenkomst voor iedereen die meer over Fietsmaatjes wil weten en erover denkt om lokaal een eigen Fietsmaatjes organisaties op te zetten. Zie voor meer informatie: fietsmaatjes.nl

Wat werkt bij respijtzorg?

Wil je meer weten over wat werkt bij respijtzorg? Kennis uit onderzoeksliteratuur is op een rijtje gezet in het dossier Wat werkt bij mantelzorgondersteuning. Er wordt op dit moment gewerkt aan een actualisering van dit dossier. Ook verschijnt er een dossier Wat werkt bij ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Foto in de banner: Wim Schellekens, Fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp