Maatschappelijke stage niet meer verplicht

Wat gaat er veranderen?

21 juli 2014

Staatssecretaris Sander Dekker sprak 10 juni met de Eerste Kamer over de afschaffing van de verplichting van de maatschappelijke stage (MaS). Hoewel verschillende Eerste Kamerleden hun twijfels hebben, komt het wetsvoorstel van de Staatssecretaris er doorheen. Scholen mogen er vanaf 2015 zelf voor kiezen of ze deze stagevorm willen organiseren of niet. Wat gaat er verder veranderen?

Dekker is voor een flexibelere maatschappelijke stage: het is vanaf 2015 mogelijk om stages van minder dan 30 uur te organiseren. Ook stages die wat langer duren, bijvoorbeeld een week, zijn vanaf volgend jaar mogelijk.

Eigen invulling

Ook wil Dekker dat leerlingen meer zelf nadenken over wat zij willen doen en dat zij eventueel zelf een stage organiseren en invullen. Bijvoorbeeld door 'ze zelf een sollicitatiebrief te [laten] schrijven. Dat is voor kinderen in die leeftijd vaak een enorme opgave.' Dit zou dan, samen met de voorbereiding op de stage en reflectie achteraf, meetellen. Dekker: 'Door wat meer ruimte en flexibiliteit te bieden, […] loop je misschien iets korter dan 30 uur stage, maar is wel sprake van een bredere context, waardoor het effectiever en maatschappelijk wellicht waardevoller is.' Deze flexibiliteit geeft scholieren bijvoorbeeld de ruimte om te helpen bij een cultureel festival of ander evenement en om een koppeling te maken met beroepenoriëntatie of specifieke kennisvakken. Daarnaast biedt het scholen meer mogelijkheden om financiering te zoeken in het reguliere budget.

'Succesvol op alle fronten'

Het wetsvoorstel voor de afschaffing van het verplichte karakter zorgde voor een roerig debat. Het voorstel komt er doorheen, hoewel veel Kamerleden zich er tegen verzetten. Ze vinden de MaS in zijn huidige vorm succesvol:

  • 'De maatschappelijke stage levert een connectie op tussen de jeugd en de samenleving. Ik vind dus ook echt dat we hiermee iets heel waardevols afschaffen.'
  • 'We schaffen iets af wat op alle fronten succesvol is.'
  • Een van de Kamerleden haalt de Movisie publicatie Maatschappelijke stage: Maakt bekend bemind? aan. 'Juist in dit onderzoek wordt gesteld dat als je een convenant op regionaal niveau maakt en dus regionaal samenwerkt in de stages, het van groot belang is om een gezamenlijke visie te formuleren en van daaruit uitgangspunten. De behoefte aan een gestructureerde uitvoering is er, net als de behoefte aan het in lijn brengen van vraag en aanbod, en aan communicatie en afstemming tussen in- en externe betrokkenen bij die maatschappelijke stage.'

Draag bij aan de maatschappelijke stage!

Behalve de regeringspartijen VVD en PvdA, zijn ook de PVV en D66 ervoor om de stages niet langer verplicht te stellen. Jammer, want scholen, vrijwilligersorganisaties, gemeenten én bedrijven zijn enthousiast over wat de stages hen oplevert. Wilt u ook bijdragen aan effectieve en maatschappelijk waardevolle stages? Bekijk dit filmpje met verschillende voorbeelden van maatschappelijke stages en lees de brochure Maximale MaS.