Meedoen met een lvb? Een versnelling lager graag!

Hoe zorgen we dat mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) kunnen meetellen en meedoen als iedereen? Wat kunnen overheid, professionals en de samenleving hieraan bijdragen? Daarover ging de conferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’, op 19 april 2022 in Amsterdam. Eén conclusie: als de samenleving een versnelling lager schakelt, zijn mensen met een lvb daar enorm mee geholpen.

De conferentie, die plaatsvond in Podium Mozaïek Amsterdam, werd georganiseerd door Movisie en het Ben Sajet Centrum. Onder leiding van Marcel Ham van Movisie en Ellis Jongerius, directeur LFB en ervaringskundige, gingen professionals, bestuurders en andere betrokkenen met elkaar in gesprek over de vraag hoe de ondersteuning aan jongvolwassenen met een lvb kan worden verbeterd, onder andere rond werk, geld en vrije tijd.

Presentaties en panel

Tijdens de bijeenkomst waren er presentaties van onder anderen Monique Kremer, hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Via een onlineverbinding werd prof. Jan Tøssebro uit Noorwegen geïnterviewd, een vooraanstaand expert over leven met een beperking. In een panelgesprek ‘Open die samenleving!’ gingen de dagvoorzitters in gesprek met wethouder Rachel Streefland van Utrecht, wethouder Christine Eskes van Rotterdam, Tineke Boersma de Roo (voorzitter Ondernemingsraad AH en Jobcoach Friesland, Groningen, Drenthe), Marcel Mucek (directeur LVB+/GGZ zorg bij Cordaan) en Els Hofman (projectleider sociaal domein bij Movisie.

Onderzoeken

Tijdens verdiepende workshops werd onder andere ingegaan op verschillende onderzoekspublicaties
over meedoen door mensen met een lvb. Het betreft drie publicaties over het door het Ben Sajet Centrum uitgevoerde onderzoek ‘Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad’, en een literatuurverkenning van Movisie over vrijetijdsbesteding door mensen met een lvb. Via onderstaande links zijn de publicaties te downloaden.

Bekijk de conferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’