Het merk Fietsmaatjes staat voor kwaliteit

Door Fietsmaatjes komen mensen met een beperking vaker buiten, zijn ze meer in beweging en hebben ze meer sociale contacten en activiteiten. Samen met het Oranje Fonds, Movisie en het Mulier Instituut en de Leidse Hogeschool werkt Stichting Fietsmaatjes Nederland aan verdere kwaliteitsverbetering. Marijke Booijink vertegenwoordigde Movisie tijdens een werkbezoek van de directeur van het Oranje Fonds. Tot ieders verrassing werd de directeur vergezeld door onaangekondigd hoog bezoek: Koning Willem-Alexander.

Als beschermheer van het Oranje Fonds wilde de Koning persoonlijk ervaren op welke wijze het Oranje Fonds, via Fietsmaatjes, bijdraagt aan de sociale cohesie in de samenleving. De eerste lokale stichting Fietsmaatjes werd in 2012 in Warmond opgericht door verpleegkundige Tekla Zwinkels, haar echtgenoot Jan Burgmeijer en vele vrijwilligers. Met de steun van het Oranje Fonds Groeiprogramma breidt het aantal lokale organisaties zich als een olievlek uit. Sinds begin van dit programma is het aantal Fietsmaatjesorganisaties gegroeid naar 20, waarbij hun vrijwilligers ervoor zorgen dat nu al 1.200 gasten regelmatig weer kunnen fietsen.

De Koning werd opgehaald door initiatiefnemer Jan Burgmeijer, uiteraard op een elektrisch ondersteunde duofiets, kreeg uitleg over de organisatie en luisterde daarna aandachtig naar de enthousiaste ervaringen van de aanwezige Fietsmaatjes koppels. Na instructie over de werking van de fiets ging de Koning aan de bestuurderskant van een duofiets zitten om met zijn 95-jarige gast Johan Waanders uit Leiden, ondanks de regen, een ritje te maken.

Kwaliteitskeurmerk

Fietsmaatjes Nederland is een kwaliteitskeurmerk geworden dat waakt over kernwaarden als veiligheid, betaalbaarheid en zorgvuldigheid. Er is een landelijke organisatie, Fietsmaatjes.nl, dat nieuwe lokale Fietsmaatjesorganisaties op weg helpt met een starterspakket, een landelijke website en contacten verzorgt en netwerk- en themabijeenkomsten voor alle besturen van lokale Fietsmaatjes organiseert. Tijdens het werkbezoek vond ook een rondetafelgesprek plaats over het ontstaan en ontwikkeling van Fietsmaatjes. Jan Burgmeijer gaf hierin aan dat het voor hem belangrijk is dat ‘het merk’ Fietsmaatjes staat voor kwaliteit, dat ze daar ambitieus in zijn en ernaar streven Fietsmaatjes te laten beoordelen en op te laten nemen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. Ook de Koning gaf aan dat dit project het waard is om landelijk verspreid te worden.

Marijke Booijink van Movisie gaf toelichting over de werkwijze van deze databank. Ook vertelde ze hoe de impact van Fietsmaatjes vergroot wordt door bij de verdere ontwikkeling gebruik te maken van bestaande wetenschappelijke kennis. Bijvoorbeeld met inbreng van de Wat werkt bij-dossiers van Movisie over thema’s als sociaal en gezond, eenzaamheid en respijtzorg. Binnenkort start Movisie met subsidie van ZonMw een onderzoek naar het effect van Fietsmaatjes op de gezondheid van de doelgroep. Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek waaraan ook de Hogeschool Leiden en Mulier Instituut een bijdrage leveren.

Fietsmaatjes op congres Doen wat werkt in het sociaal domein

Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels, oprichters van Fietsmaatjes en Movisie-adviseur Marijke Booijink verzorgen een deelsessie over Fietsmaatjes tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ op 10 maart 2020 in Zwolle. De praktijkvoorbeelden die tijdens dit congres gepresenteerd worden laten zien hoe je in samenwerking op basis van onderbouwde kennis kunt werken aan maatschappelijke impact in het sociaal domein.

Fietsmaatjes-rondetafelgesprek