Nieuwe reeks Regenboogprogramma Online Kennisateliers 2023

Dit voorjaar organiseren we een nieuwe reeks Regenboogprogramma Online Kennisateliers, een leerzame en inspirerende online sessie over een lhbti+ gerelateerd onderwerp. Van maart tot en met mei kun je gratis deelnemen.

In steeds meer gemeenten wordt er op lokaal niveau lhbti+ beleid ontwikkeld of is er specifieke aandacht of aanbod voor lhbti+ inwoners. Een positieve ontwikkeling waar Movisie, samen met andere organisaties, graag aan bijdraagt. Tijdens deze nieuwe reeks Regenboogprogramma Online Kennisateliers organiseren we vijf edities waar we met en van elkaar leren en inspireren. De Kennisateliers zijn in eerste plaats bedoeld voor uitvoerders, organisaties, initiatieven en samenwerkingspartners van Regenboogsteden en gemeenten die actief bezig zijn met lhbti+ beleid. Sociaal professionals en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom om deel te nemen.   

Programma

Dinsdag 28 maart 2023 – Non-binaire personen  en genderinclusief beleid  

In deze kennissessie Regenboogbeleid praten we je samen met Transgender Netwerk Nederland bij over non-binaire personen en genderinclusief beleid. Wat is non-binair eigenlijk, waarom is het belangrijk om aandacht voor non-binaire personen te hebben, en wat kun je als gemeente of andere organisatie doen om genderinclusiever te werken? We delen tips uit de nieuwe handreiking ’10 vragen over non-binaire personen’ en gaan in op de ervaringen van een ervaringsdeskundige.  

Meld je aan

Donderdag 11 mei 2023 – De sociale behoeften van transgender en non-binaire jongeren 

Transgender en non-binaire jongeren en jongvolwassenen hebben unieke ervaringen die zij niet altijd met hun sociale omgeving kunnen delen. Ook hebben trans personen vaker dan gemiddeld last van gevoelens van eenzaamheid. Het is voor veel trans en non-binaire jongeren dan ook erg belangrijk om plekken te hebben waar zij zichzelf kunnen zijn en hun sociaal netwerk kunnen opbouwen of versterken. Waar hebben deze jongeren behoefte aan? Wat kan je doen om beter in te spelen op hun sociale behoeften? Aan de hand van een recent onderzoek onder jongeren van 16-27 jaar in de gemeenten Den Haag en Utrecht bespreken we in dit Kennisatelier waar je op moet letten en waar je concreet mee aan de slag kan gaan.  

Meld je aan

Donderdag 12 oktober 2023 – BIPOC en biculturele lhbti+ personen

Op 21 maart – de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie – verscheen onze nieuwe handreiking over BIPOC en biculturele lhbti+ personen. In deze handreiking wordt beschreven welke ervaringen BIPOC en biculturele lhbti+ personen hebben en welke initiatieven zich inzetten voor deze groep. Verder staan er praktische tips in voor gemeenten, sociaal professionals en belangen- en zelforganisaties. BIPOC en biculturele lhbti+ personen hebben ervaringen waar andere lhbti+ personen niet mee te maken krijgen. Ze bevinden zich dan ook in een specifieke situatie met bijbehorende uitdagingen en behoeften. Hoe ervaren BIPOC en biculturele lhbti+ personen dit zelf? En hoe kunnen zij goed ondersteund worden? Deze en andere vragen bespreken we aan de hand van de nieuwe handreiking in het Regenboogsteden Kennisatelier op 12 oktober.

Dit kennisatelier is verplaatst van dinsdag 6 juni naar donderdag 12 oktober. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen hier bericht over.

Meld je aan

Alle Online Kennisateliers starten stipt om 15.00 uur, vanaf 14.45 uur is er een digitale inloop. Rond 16.30 uur zullen ze worden afgesloten. Deelname is gratis en er zal gebruikt worden gemaakt van Zoom.  

Aanmelden en meer informatie  

Vanaf nu kun je je voor de drie edities aanmelden. Op de dag van het Online KennisAtelier ontvang je van ons een e-mail met een link naar de online sessie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons team: lhbti@movisie.nl.