Nieuwe stap op weg naar meer keuzevrijheid voor leerlingen

Alliantie ‘Worden wie je bent’ lanceert een eigen website

Deze week lanceerde de alliantie ‘Worden wie je bent’ een eigen website. Hierop worden workshops en gastlessen aangeboden en kun je kennis vinden over het tegengaan van stereotype verwachtingen in de klas.

Op de nieuwe website bundelen Movisie en haar drie alliantiepartners hun krachten om genderongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Verwachtingen op basis van genderrollen kunnen leerlingen en studenten beïnvloeden in hun ontwikkeling. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een meisje ICT leuk vindt, maar toch niet voor een technisch profiel kiest, omdat dat – volgens haar leraar, vriendinnen, ouders – meer voor jongens is. Hoe motiveer je zo’n leerling om toch haar hart te volgen?

Laat je inspireren en neem een kijkje op de nieuwe website van de alliantie. 

Naar de website 

Alliantie 'Worden wie je bent'

De Alliantie ‘Worden wie je bent’ bestaat uit de partners VHTO (expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT), Stichting School & Veiligheid, Movisie en Emancipator. Binnen deze alliantie is Movisie onder andere verantwoordelijk voor het doen van actieonderzoek op scholen om samen met hen te kijken wat er nodig is om meer keuzevrijheid voor hun leerlingen te creëren. 

Wat doen we als alliantie?

Stereotype verwachtingen die we als mensen (vaak onbewust) hebben over welke eigenschappen en rollen horen bij mannen en vrouwen zijn daarop van grote invloed. Als leerlingen niet voldoen aan deze verwachtingen, kunnen ze te maken krijgen met sociale onveiligheid - van onbegrip tot pesten. Met als gevolg dat zij hun potentieel deels of niet kunnen ontwikkelen en hun eigen interesses niet kunnen volgen.

De komende jaren willen we onderzoeken hoe scholen hun leerlingen of studenten nog beter de ruimte kunnen geven om hun interesses te volgen. Hiervoor gaan we actieonderzoek doen waarin we scholen (po/vo/mbo) ondersteunen in het experimenteren met aanpakken en handelingsperspectieven binnen de school om te werken aan een schoolklimaat waarin er meer veiligheid en ruimte is voor leerlingen om eigen keuzes te maken op gebied van interesses, studie en beroep. Bijvoorbeeld door intervisie of training met mededocenten om ons bewust te worden van verwachtingen op basis van gender en ideeën over rolpatronen (die verweven zitten in veel van wat we doen en zeggen). En vervolgens om die patronen te proberen te doorbreken door materialen of manieren van werken te ontwikkelen die verwachtingen ten aanzien van meiden en jongens tegengaan. Dit kan door manieren van handelen in de les aan te passen (taken toewijzen, taalgebruik, samenwerken, stimuleren), of door lesmateriaal aan te passen of toe te voegen. 

Lees meer over het actieonderzoek

De juiste mensen komen niet op de juiste plekken terecht en dat is nadelig voor de samenleving. 

 

Waarom is dit belangrijk?

In het Nederlandse onderwijs is sprake van genderongelijkheid, en deze ongelijkheid is sterker dan in andere Europese landen. Dat concludeerde de Onderwijsraad in 2020 in haar publicatie over sekseverschillen in het Nederlandse onderwijs. Vaste rolpatronen blijven in stand, waardoor leerlingen en studenten zich niet kunnen ontwikkelen zoals ze zelf zouden willen of kunnen.

Stereotype verwachtingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ten eerste zorgen ze ervoor dat leerlingen zich proberen aan te passen aan de norm om ‘erbij te horen’ en geen negatieve reacties te krijgen. Kinderen en jongeren die niet aan stereotype verwachtingen voldoen, hebben vaker te maken met sociale onveiligheid in de vorm van onbegrip, sociale isolatie of pestgedrag. Daardoor is het welzijn van deze leerlingen lager. Ten tweede laat onderzoek zien dat stereotype verwachtingen het moeilijker maken voor leerlingen om hun interesses te volgen. En dus kiezen meiden en jongens in Nederland, meer dan in andere Europese landen, voornamelijk voor beroepen die worden gezien als ‘passend’ bij hun gender (meiden meer zorg en onderwijs, jongens meer techniek en ICT bijvoorbeeld). De juiste mensen komen daardoor niet op de juiste plekken terecht, wat nadelige gevolgen voor de samenleving kan hebben. Daarom slaan de initiatiefnemers van de Alliantie ‘Worden wie je bent’ de handen ineen om scholen te ondersteunen om iedere leerling en student de kans te bieden zich vrij te ontwikkelen en te ontplooien.